Käyttöympäristö tekstin ja numeerisen tiedon luovaan käsittelyyn

SURVO MM
Etusivu  |  Keskustelu  |  Uutuudet  |  Download  |  Flash

Survon kuvagalleria

Galleriaan on koottu kymmeniä Survolla piirrettyjä kuvia työkaavioineen. Kuvien katselun ohella voi siis tarkastella miten kuvat on saatu aikaan. Mukana on monimutkaisiltakin näyttäviä tuotoksia. Niitä ei kuitenkaan tarvitse pelätä, kuten seuraavassa todetaan:

Survoon kuuluu oma kuvakielensä, jonka perustana ovat pelkistetyt kuvatyypit. Kuvakieli sallii eri kuvatyyppien vapaan yhdistelyn, värityksen ja koristelun. Näin syntyvät hyvinkin monimutkaisilta näyttävät graafiset esitykset. Kun katsoo vain lopullista tulosta, moni pelkää, että tuon täytyy olla vaikeata. On syytä kuitenkin aina uskotella itselleen, ettei ole olemassakaan mitään monimutkaisia asioita. Ne, jotka sellaisilta näyttävät, ovat vain yksinkertaisten asioiden yhdistelmiä. Taito on siinä, että kääntää asiat toisinpäin ja löytää ne yksinkertaiset osaset, joista haluttu kuva tulee koostumaan. Tämän taidon oppimisessa auttavat sekä valmiit mallit että kokeilemisen halu eli harhailu yrityksen ja erehdyksen mutkaisella polulla.

S.Mustonen (1996): Survo ja minä, s. 173

Hakemisto ja kuvasto

Gallerian kuviin voi tutustua vapaassa järjestyksessä. Kuvasivujen linkkejä seuraamalla kiertää lopulta koko gallerian. Tyypeittäin kuvat on järjestetty hakemistoon. Kuviin voi tutustua myös selailemalla alla olevaa kuvastoa, joka sisältää kaikki gallerian kuvat pienoiskoossa. Kuvat ovat samalla linkkejä vastaaville sivuille, joilta selviää miten kuvat on tehty.

Histogrammi heinäkuun keskilämpötilasta Helsingissä vuosina 1844-1978 Helsingin sademäärä todennäköisyyspaperilla Yksityisen kiinteän bruttopääoman muutokset (%) pylväskuvana Pylväskuva suomalaisista kirjajulkaisuista vuosina 1983-1988 Aikasarjakuva heinäkuun keskilämpötilasta Helsingissä vuosina 1844-1978 Normaalijakauma t-jakaumien (vapausasteilla 2,4,...,20) rajajakaumana Hajontaellipsit ja lineaarinen sovite (simuloidun aineiston hajontakuva) Piirakkakuvioita Survon PostScript-täyttöväreistä Otos tasajakaumasta Satunnaisotos kaksiulotteisesta normaalijakaumasta Pylväskuva ja piirakkakuva miehistä ikäryhmittäin pohjoismaissa Yleistetty hajontakuva Suomen kaupungeista ja kunnista Aikasarjakuva alkoholijuomien kulutuksesta Suomessa Aikasarja kuukauden keskilämpötilasta Helsingissä 1829-2000 Musiikin intervalleja eri viritysjärjestelmissä (käyränpiirtoa) Olympiarenkaat (käyränpiirto, aineistosta riippuvat parametrit) Korkeuskäyriä, Survon käyttöoppaan (1992) kansikuva Matriisikuva eräiden juomien kulutuksesta 12 Euroopan maassa Hajontakuvamatriisi Suomen suurimmista kaupungeista ja kunnista Dissonanssifunktio tarkkuuksilla c=2,3,4,5 Rotatoitu faktorimatriisi hajontakuvana Aikasarjakuvat viinan ja viinin kulutuksesta Suomessa 1967-1991 Binomikertoimia sisältävän matriisitiedoston piirtäminen monipylväskuvana 999 satunnaispisteen hajontakuva Käyränpiirtoa siirretyin koordinaattiakselein Käyränpiirtoa ja kuvien yhdistelyä Käyränpiirtoa (Steinerin ympyrät) Tekstin sijoittelua ja kiertoa eri asentoihin Thing Matto Thing 2 Kahden normaalijakauman sekoitus Kolmen iirislajin erotteluavaruus ja ryhmittäiset hajontaellipsit Usean muuttujan diagrammeja; Chernoffin naamat Usean muuttujan diagrammeja; Andrewsin käyrät Usean muuttujan diagrammeja; Andrewsin käyrät napakoordinaatistossa Usean muuttujan diagrammeja; profiilikuva Usean muuttujan diagrammeja; tähtikuva Pylväskuvio levytilan käytöstä Korrespondenssianalyysin diagrammi (Fisherin esimerkki vuodelta 1940) Box plot -kuva syntyvyydestä Suomen lääneissä Lajien synty Spiraali Ympyrän neliöiminen Korrelaatiokertoimen herkkyys poikkeaville havainnoille 4-ulotteisen kuution 2-ulotteiset projektiot Moniulotteinen korrespondenssianalyysi Suomen kunnista Ryhmittäinen hajontakuvamatriisi iiris-aineistosta Neljä kalaa akvaariossa Mittausmalli ja mitta-asteikko Murtoviivojen piirtäminen ja täyttäminen Kuvakirjoitusta Kahden normaalijakauman sekoitus Hierarkisen ryhmittelyanalyysin kuvaaja (dendrogrammi) Kuva-alan jako eri alueisiin Pylväs- ja sektorikuvatyypit Havaintopisteiden symbolit Havaintopisteiden yhdistäminen viivoilla eri tavoin Viivatyypit Yleistetty hajontakuva Suomen kunnista Pythagoraan lauseen todistus Jännekuvio Matriisikuva Suomen kaupungeista ja kunnista Piirakkakuva pohjoismaiden väestöstä Pisteiden yhdistäminen viivoilla Keskilämpötila ja sademäärä todennäköisyysasteikolla Kaksiulotteisten normaalijakaumien sekoitus Millimetripaperi ja korkeusellipsit Erotteluanalyysi Suomen kunnista Useamman ryhmän pylväskuva Standardoidun normaalijakauman tiheysfunktio Keskeinen raja-arvolause Keskiarvo-hajontakuvat

Korkeintaan mielikuvitus rajana

Yllä oleva valikoima ei ole missään tapauksessa täydellinen esitys Survon kuvallisista mahdollisuuksista. Peruskuvatyyppejä voi sekoittaa vapaasti, jokaista yksityiskohtaa säätää tarkasti ja kuvia luoda mielivaltaisen monen kuvan yhdistelminä. Niinpä korkeintaan käyttäjän mielikuvitus voi asettaa rajoja sille minkälaisia kuvia Survolla voi piirtää.

Etusivu  |  Keskustelu  |  Uutuudet  |  Download  |  Flash
Copyright © Survo Systems 2001-2008. All rights reserved.
Updated 2008-10-20 by webmaster'at'survo.fi.
Best viewed with any browser.