Käyttöympäristö tekstin ja numeerisen tiedon luovaan käsittelyyn

SURVO MM

Erotteluanalyysi Suomen kunnista

K.Vehkalahti (2002)
Erotteluanalyysi Suomen kunnista

Toimituskenttä:

  1 *SAVE SUOMI / Erotteluanalyysi Suomen kunnista
  2 *
  3 *>COPY <Survo>\U\D\KUNNAT.SVO
  4 *FILE SHOW KUNNAT / Suomen 464 kuntaa (tiedot vuodelta 1978)
  5 *
  6 *Alueiden määrittely aineistoon:
  7 *
  8 *CLASSIFY KUNNAT,ALUEET,Lääni,Alue 
  9 *CLASSIFICATION ALUEET
 10 *UUS,TUR,HÄM,KYM:   Ruuhka
 11 *MIK,KAR,KUO,KES,VAA: Keski
 12 *OUL,LAP:       Pohjois
 13 *AHV:         Saaristo
 14 *END
 15 *
 16 *........................................................................
 17 *
 18 *Muuttujien valinta:
 19 *MASK=----AAAAAAA----
 20 *
 21 *FILE STATUS KUNNAT / Muuttujien kuvaukset:
 22 * Suomen kunnat aakkosjärjestyksessä
 23 * Tiedot ovat pääosin vuosilta 1978-80.   5.2.84/SM
 24 *      COND:KUNNAT    SORT:Kunta
 25 *FIELDS: (active)
 26 *  5 NA-  8 Ala   Maapinta-ala km^2 1.1.1979 (#####.##)
 27 *  6 SA-  1 Maamet  Maa- ja metsätaloudessa toimivien osuus (10%)
 28 *  7 SA-  1 Teoll  Teollisuudessa toimivien osuus (10%)
 29 *  8 SA-  1 Palvelu Ammatissa ja palveluelinkeinoissa toim.osuus (10%)
 30 *  9 NA-  4 Asuin  Valmistuneet asuinhuoneistot v.1978 (####)
 31 * 10 NA-  4 Äyri   Veroäyrin hinta v.1979 (##.##)
 32 * 11 NA-  2 Tulotaso Veroäyrejä asukasta kohti v.1979 (#####)
 33 *END
 34 *Survo data file KUNNAT: record=128 bytes, M1=30 L=64 M=15 N=464
 35 *
 36 *Ryhmittäiset keskiarvot, hajonnat ja korrelaatiot:
 37 *
 38 *CORR KUNNAT / CASES=Alue:Ruuhka
 39 *MAT M1=MSN.M    / *M1~MSN(KUNNAT) 7*3
 40 *MAT R1=CORR.M   / *R1~R(KUNNAT) S7*7
 41 *CORR KUNNAT / CASES=Alue:Keski
 42 *MAT M2=MSN.M    / *M2~MSN(KUNNAT) 7*3
 43 *MAT R2=CORR.M   / *R2~R(KUNNAT) S7*7
 44 *CORR KUNNAT / CASES=Alue:Pohjois
 45 *MAT M3=MSN.M    / *M3~MSN(KUNNAT) 7*3
 46 *MAT R3=CORR.M   / *R3~R(KUNNAT) S7*7
 47 *CORR KUNNAT / CASES=Alue:Saaristo
 48 *MAT M4=MSN.M    / *M4~MSN(KUNNAT) 7*3
 49 *MAT R4=CORR.M   / *R4~R(KUNNAT) S7*7
 50 *
 51 *........................................................................
 52 *
 53 *Erotteluanalyysi:
 54 *
 55 * MSN=M1,M2,M3,M4 (keskiarvojen ja hajontojen matriisit)
 56 *CORR=R1,R2,R3,R4 (korrelaatiomatriisit)
 57 */DISCRI 
 58 *  Eig.val. %   Can.corr Chi^2  df P
 59 * 1 1.258817 68.80 0.746519 596.5672 21 1
 60 * 2 0.431721 23.60 0.549126 223.7773 12 1
 61 * 3 0.139117  7.60 0.349467  59.5910  5 0.9999
 62 *
 63 *MAT LOAD DISCRL.M,END+2 / Discriminant coefficients
 64 *MAT LOAD DISCRXR.M,END+2 / Correlations variables/discriminators
 65 *Correlations, means and standard deviations of discriminators
 66 *for each of the 4 groups are saved in matrix files corresponding
 67 *to CORR and MSN files with their names preceded by letter `D'.
 68 *Discriminant scores are computed by
 69 *LINCO <data_file>,DISCRL.M(D1,D2,...)
 70 *
 71 *MATRIX DISCRXR.M
 72 *Correlations_between_variables_and_discriminators
 73 *///    Discr1  Discr2  Discr3
 74 *Ala   -0.49760 0.26747 0.70962
 75 *Maamet  -0.26769 0.10475 -0.49311
 76 *Teoll   0.29787 -0.54395 0.43046
 77 *Palvelu  0.04602 0.42350 0.21899
 78 *Asuin   0.07194 -0.14805 0.18965
 79 *Äyri   -0.95820 -0.16350 -0.20063
 80 *Tulotaso 0.51394 -0.24681 0.31122
 81 *
 82 *Erottelumuuttujien 1 ja 2 laskeminen ja talletus aineistoon:
 83 *
 84 *LINCO KUNNAT,DISCRL.M(Discr1,Discr2) 
 85 *
 86 *........................................................................
 87 *
 88 *Erotteluavaruuden havainnollistaminen: 
 89 *
 90 *MASK=----AAAAAAA----XY
 91 */DCONTOUR KUNNAT Alue / POINT=Kunta
 92 *
 93 *........................................................................
 94 *
 95 *Sukro /DCONTOUR yhdistelee automaattisesti useita PLOT-komennolla
 96 *tehtäviä kuvia. Lisäksi se antaa käyttäjälle valmiin työkaavion
 97 *(kokonaisen toimituskentän), jossa parametrien arvoja voi muutella
 98 *ja valmiin kuvan tallettaa joko Windowsin metatiedostona tai
 99 *PostScript-muodossa.
 100 *Etusivu  |  Keskustelu  |  Uutuudet  |  Download  |  Flash
Copyright © Survo Systems 2001-2008. All rights reserved.
Updated 2008-10-20 by webmaster'at'survo.fi.
Best viewed with any browser.