Käyttöympäristö tekstin ja numeerisen tiedon luovaan käsittelyyn

SURVO MM

Korrelaatiokertoimen herkkyys poikkeaville havainnoille

S.Mustonen (1990), Survon käyttöopas (1992), s. 289
Korrelaatiokertoimen herkkyys poikkeaville havainnoille
Katso myös: http://www.survo.fi/papers/corrcurves.pdf

Toimituskenttä:

  1 *
  2 *CORR KYMMEN,3 / VARS=Pituus,Paino
  3 *Means, std.devs and correlations of KYMMEN N=48
  4 *Variable Mean    Std.dev.
  5 *Pituus  186.9583  5.090493
  6 *Paino   85.56250  6.847600
  7 *Correlations:
  8 *       Pituus Paino
  9 * Pituus    1.0000 0.8522
 10 * Paino    0.8522 1.0000
 11 *.......................................................................
 12 *r=0.85 mx=186.96 my=85.56 sx=5.09 sy=6.85 n=48
 13 *HEADER=Korrelaatiokertoimen_herkkyys_poikkeaville_havainnoille
 14 *PLOT z(x,y)=abs(r*(1-w)+u*v)/w 
 15 * u=sqrt(n/(n*n-1))*(x-mx)/sx
 16 * v=sqrt(n/(n*n-1))*(y-my)/sy
 17 * w=sqrt((1+u*u)*(1+v*v))
 18 *TYPE=CONTOUR ZSCALING=20,0   (1/0.05=20)
 19 *       SCREEN=NEG
 20 *XSCALE=150(10)220 YSCALE=40(10)130 SIZE=1164,1164
 21 *x=150,220,0.2  y=40,130,0.2
 22 *DEVICE=PS,HERKKYYS.PS
 23 *.......................................................................
 24 *PLOT KYMMEN,Pituus,Paino 
 25 *XSCALE=150(10)220 YSCALE=40(10)130 SIZE=1164,1164
 26 *HEADER=
 27 *DEVICE=PS,KYMMEN.PS
 28 *.......................................................................
 29 *PRINT CUR+1,END 
 30 % 1500
 31 - picture HERKKYYS.PS
 32 - picture KYMMEN.PS
 33 *Etusivu  |  Keskustelu  |  Uutuudet  |  Download  |  Flash
Copyright © Survo Systems 2001-2008. All rights reserved.
Updated 2008-10-20 by webmaster'at'survo.fi.
Best viewed with any browser.