Käyttöympäristö tekstin ja numeerisen tiedon luovaan käsittelyyn

SURVO MM

Korrespondenssianalyysin diagrammi

S.Mustonen (1994)
Korrespondenssianalyysin diagrammi

Toimituskenttä:

  1 *SAVE COLORS / Fisher 1940 (CORRESP)
  2 *Korrespondenssianalyysi (Fisherin esimerkki vuodelta 1940):
  3 *DATA COLORS,A,B,N,M
  4 M ------ AAA  AAA  AAA  AAA CC.CC CC.CC
  5 N Color BLUE LIGHT MEDIUM DARK   C1  C2
  6 A Fair  326  688  343  98 -0.54 -0.17
  7 * Red   38  116  84  48 -0.23 -0.05
  8 * Medium 241  584  909  403 -0.04 0.21
  9 * Dark  110  188  412  681  0.59 -0.10
 10 B Black   3   4  26  85  1.09 -0.29
 11 *
 12 *CORRESP COLORS,END+2 / analyysin tulokset toimituskentän lopussa
 13 *
 14 *........................................................................
 15 *
 16 *Piirretään dimensiot graafiseen ikkunaan:
 17 *
 18 *OUTFILE=A INFILE=A SCALE=-1,0,1.5
 19 *MODE=640,480 XDIV=180,380,80 YDIV=60,380,40
 20 *HEADER=Hair_and_eye_colors_of_children_in_Caithness;_Scotland
 21 *
 22 *GPLOT /FIX / piirretään samaan ikkunaan toistuvasti
 23 *GPLOT COLORS,C1,C2   / POINT=[RED],Color  INFILE=NULL
 24 *GPLOT CR_COORD.M,C1,C2 / POINT=[BLUE],CASE
 25 *GPLOT /NEXT / vapautetaan edellä tehty ikkunan kiinnitys
 26 *
 27 *........................................................................
 28 *
 29 *Correspondence analysis on data COLORS: Rows=5 Columns=4
 30 *
 31 *  Canonical   Eigen-      Chi^2  Cumulative
 32 *  correlation  value           percentage
 33 * 1 0.4464     0.1992   1073.33148    86.56
 34 * 2 0.1735     0.0301   162.077452    99.63
 35 * 3 0.0293     0.0009   4.63002608   100.00
 36 *          0.2302   1240.04 (df=12 P=0)
 37 *
 38 *Column coordinates (CR_COORD.M)
 39 *       C1   C2
 40 *BLUE   -0.400 -0.165
 41 *LIGHT  -0.441 -0.088
 42 *MEDIUM  0.034 0.245
 43 *DARK   0.703 -0.134
 44 *
 45 *Etusivu  |  Keskustelu  |  Uutuudet  |  Download  |  Flash
Copyright © Survo Systems 2001-2008. All rights reserved.
Updated 2008-10-20 by webmaster'at'survo.fi.
Best viewed with any browser.