Käyttöympäristö tekstin ja numeerisen tiedon luovaan käsittelyyn

SURVO MM

Kuva-alan jako

S.Mustonen, Survon käyttöopas (1992), s. 248
Kuva-alan jako

Toimituskenttä:

  1 *
  2 *PLOT /FRAME              / DEVICE=PS,EX.PS
  3 *HEADER=[Swiss(12)],Kuva-alan_jako_eri_alueisiin 
  4 *
  5 *SIZE=L,K L=1164 K=700          kuvan Leveys ja Korkeus
  6 *XDIV=X1,X2,X3 X1=0.1*L X2=0.8*L X3=L-X1-X2 jako X:n (leveyden) suhteen
  7 *YDIV=Y1,Y2,Y3 Y1=0.1*K Y2=0.7*K Y3=K-Y1-Y2 jako Y:n (korkeuden) suhteen
  8 *PEN=[Swiss(10)][rot(0)] oletusfontti  [rot(0)]=teksti vaakasuoraan
  9 *
 10 *TEXTS=T1,T2,T3,T4,T5
 11 *T1=[Swiss(24)],Kuvanpiirtoalue,1.5*X1,Y1+0.4*Y2
 12 *T2=X-akselin_merkinnät,1.2*X1,0.3*Y1
 13 *T3=[rot(90)],Y-akselin_merkinnät,0.8*X1,0.4*Y2 tässä pystysuoraan
 14 *T4=X-akselin_nimi,X1+0.8*X2,0.3*Y1 T5=Y-akselin_nimi,1.2*X1,K-0.8*Y3
 15 *
 16 *FRAMES=F1,F2
 17 *F1=0,0,L,K,1          Koko kuva vaaleanharmaalla
 18 *F2=X1,Y1,X2,Y2,4        Kuvanpiirtoalue tummemmalla
 19 *Etusivu  |  Keskustelu  |  Uutuudet  |  Download  |  Flash
Copyright © Survo Systems 2001-2008. All rights reserved.
Updated 2008-10-20 by webmaster'at'survo.fi.
Best viewed with any browser.