Käyttöympäristö tekstin ja numeerisen tiedon luovaan käsittelyyn

SURVO MM

Useamman ryhmän pylväskuva

S.Mustonen (2002)
Useamman ryhmän pylväskuva

Toimituskenttä:

  1 *
  2 *DATA MAH
  3 *Diagnoosi    Oire  Ei Vähäinen Vakava
  4 *Masennus     SSP   34  11   6
  5 *Masennus     SP   40   8   2
  6 *Masennus     NSP   43   6   2
  7 *Ahdistus     SSP   36  12   5
  8 *Ahdistus     SP   41   9   0
  9 *Ahdistus     NSP   44   3   2
 10 *Hyperaktiivisuus SP   36  12   5
 11 *Hyperaktiivisuus NSP   38  10   3
 12 *
 13 *GROUPING=Diagnoosi  / Tämä on uusi täsmennys (alk. ver.1.28)! 
 14 *
 15 *PLOT MAH       / Kuvan piirto (Myös GPLOT mahdollinen)
 16 */PS-PDF MAH.PS    / Kuvan näyttö Adobe Acrobatilla PLOT:in jälkeen
 17 *TYPE=%HBAR      / Kuvan tyyppi
 18 *DEVICE=PS,MAH.PS   / PostScript-kuva tallettuu tiedostoon MAH.PS
 19 *HEADER=[Swiss(15)],Oireiden_yleisyys / Kuvan otsikko
 20 *SCALE=0(10)100    / Numeerisen asteikon määrittely
 21 *XDIV=30,70,5     / Piirrosalueen jako (huom. tilaa ryhmän nimelle)
 22 *SHADING=0,2,6     / Pylväiden varjostukset
 23 *LEGEND=Oireiden_vakavuus:      / Varjostusten selitysteksti
 24 *VALUES=[autom_color(0.4)][Swiss(7)],##.#%,-0.5
 25 *           / Prosenttiosuuksien kirjoittaminen pylväisiin
 26 *VALUEMIN=8      / Pienin arvo, joka kirjoitetaan pylvääseen
 27 *PEN=[autom_color(0)][Swiss(10)]   / Oletustekstityyppi ja -koko
 28 *SIZE=1420,950     / Kuvan koko
 29 *GAP=0.2,0.7,0.7    / Pylväiden välistys, Kts. GAP?
 30 *
 31 *Huom. autom_color-optiolla säädetään, kirjoitetaanko varjostuksen
 32 *tummuudesta (taustasta) riippuen joko mustaa vai valkoista tekstiä.
 33 *Etusivu  |  Keskustelu  |  Uutuudet  |  Download  |  Flash
Copyright © Survo Systems 2001-2008. All rights reserved.
Updated 2008-10-20 by webmaster'at'survo.fi.
Best viewed with any browser.