Käyttöympäristö tekstin ja numeerisen tiedon luovaan käsittelyyn

SURVO MM

999 satunnaispisteen hajontakuva

K.Vehkalahti (1999)
999 satunnaispisteen hajontakuva

Toimituskenttä:

  1 *
  2 *Oletetaan kuvan kooksi SIZE=1800,1800 jossa kuvan ala=1400 ja reuna=200 .
  3 *Asetetaan sitten XDIV=reuna,ala,reuna ja samoin YDIV=reuna,ala,reuna .
  4 *Olkoon nyt m=999 ja R=rand(m) . Alustetaan (m x 2) nollamatriisi A:
  5 *MAT A=ZER(m,2) / ja generoidaan (pseudo)satunnaisia havaintoja siihen:
  6 *MAT #TRANSFORM A BY R /
  7 *         Lopuksi piirretään havainnot hajontakuvana komennolla
  8 *PLOT A.MAT 1 2 / käyttäen kynää PEN=[Times(14)] ja havaintopisteen
  9 *merkkiä POINT=[WHITE][SYMBOL],e
 10 *Muut täsmennykset ovat seuraavanlaisia:
 11 *HEADER= XLABEL= YLABEL= FRAMES=F F=reuna,reuna,ala,ala,-1 FRAME=1
 12 *SCALE=-0.05:?_,0(0.1)1,1.05:?_ TICK=[WHITE],0.01,0.01 [FILL-1]=0,0,0,1
 13 *DEVICE=PS,EX.PS  XSCALE2=XSCALE YSCALE2=YSCALE TICK2=TICK
 14 *Etusivu  |  Keskustelu  |  Uutuudet  |  Download  |  Flash
Copyright © Survo Systems 2001-2008. All rights reserved.
Updated 2008-10-20 by webmaster'at'survo.fi.
Best viewed with any browser.