Käyttöympäristö tekstin ja numeerisen tiedon luovaan käsittelyyn

SURVO MM

Yleistetty hajontakuva

S.Mustonen, Survon käyttöopas (1992), ss. 291-293
Yleistetty hajontakuva

Toimituskenttä:

  1 *
  2 *VAR SYNT=1000*Synt./Väestö TO KUNNAT 
  3 *VAR Äyriero=Äyri-12 TO KUNNAT 
  4 *........................................................................
  5 *PLOT KUNNAT,Tulotaso,SYNT    / DEVICE=PS,KUNNAT1.PS SIZE=1164,720
  6 *POINT=5,10,Äyriero,8
  7 *........................................................................
  8 *AINEISTOSTA RIIPPUVAT SÄÄDÖT:
  9 * HEADER=KUNNAT:_Suorakaiteen_leveys=_20-Äyri____Korkeus=_Maamet+1
 10 * X-Y-muuttujat:
 11 *   VX=DATA:KUNNAT,Tulotaso VY=DATA:KUNNAT,SYNT
 12 *   XSCALE=7000,10000,20000,30000 YSCALE=0(5)30
 13 *   XLABEL=Tulotaso        YLABEL=Syntyneisyys
 14 * Suorakaidemuuttujat:
 15 *   Vx=DATA:KUNNAT,Äyri  Vy=DATA:KUNNAT,Maamet
 16 *   Muunnokset:
 17 *   vx=100*(20-Vx)  vy=(Vy+1)/6
 18 *
 19 *YLEISET SÄÄDÖT: suorakaiteen leveys vx, korkeus vy, keskipiste (VX,VY)
 20 * xx=VX-vx/2 yy=VY-vy/2 vasen alakulma
 21 * T=0,4,1
 22 * X1=if(T =1)then(xx+T*vx)else(X2) Y1=if(T =1)then(yy)else(Y2)
 23 * X2=if(T =2)then(xx+vx)else(X3)  Y2=if(T =2)then(yy+(T-1)*vy)else(Y3)
 24 * X3=if(T =3)then(xx+vx-(T-2)*vx)else(X4) Y3=if(T =3)then(yy+vy)else(Y4)
 25 * X4=xx               Y4=yy+vy-(T-3)*vy
 26 *
 27 *PLOT X(T)=X1,Y(T)=Y1      / DEVICE=PS,KUNNAT2.PS SIZE=1164,720
 28 *........................................................................
 29 *PRINT CUR+1,CUR+4 TO EX.PS 
 30 % 750
 31 - picture KUNNAT1.PS
 32 % 750
 33 - picture KUNNAT2.PS
 34 *Etusivu  |  Keskustelu  |  Uutuudet  |  Download  |  Flash
Copyright © Survo Systems 2001-2008. All rights reserved.
Updated 2008-10-20 by webmaster'at'survo.fi.
Best viewed with any browser.