Käyttöympäristö tekstin ja numeerisen tiedon luovaan käsittelyyn

SURVO MM

Yleistetty hajontakuva

S.Mustonen (1990)
Yleistetty hajontakuva

Toimituskenttä:

  1 *
  2 *VAR SYNT=1000*Synt./Väestö TO KUNNAT   /        *GLOBAL*
  3 *
  4 *HOME=200,500 SIZE=1500,1300 XDIV=150,1200,150 YDIV=150,900,250
  5 *XSCALE=*log(x),7000,10000(5000)30000 XLABEL=Tulot/asukas_(mk)
  6 *YSCALE=0(2)26 YLABEL=Syntyneitä/vuosi/1000_asukasta
  7 *PEN=[WHITE][Swiss(8)] LINETYPE=[WHITE]
  8 *.......................................................................
  9 *HEADER=[Swiss(24)][YELLOW],Suomen_kaupungit_ja_kunnat
 10 *VAR str(Kunta2)="___"&str(Kunta) TO KUNNAT
 11 *PLOT KUNNAT,Tulotaso,SYNT / DEVICE=PS,SUOMI1.PS
 12 *POINT=[YELLOW][Swiss(8)],Kunta2
 13 *FRAMES=F1,F2  F1=0,0,1500,1300,-1 F2=150,150,1200,900,-2
 14 *[FILL-1]=1,1,0,0 [FILL-2]=1,0,0,0
 15 *.......................................................................
 16 *HEADER=
 17 *VAR Äyriero=Äyri-13 TO KUNNAT
 18 *PLOT KUNNAT,Tulotaso,SYNT / DEVICE=PS,SUOMI2.PS
 19 *POINT=[RED],0,15,Äyriero,7
 20 *TEXTS=T1 T1=[SWISS(10)][CYAN],SURVO_84C_POSTSCRIPT_GRAPHICS,20,20
 21 *
 22 *.......................................................................
 23 *
 24 *PRINT CUR+1,E 
 25 - shadow r: [RED]
 26 - shadow b: [BLUE]
 27 & 40
 28 - picture SUOMI1.PS,*,*
 29 - picture SUOMI2.PS,*,*
 30 - [Swiss(10)][line_spacing(12)][BLUE][copies(5)]
 31 *
 32 *Kuvan punaisten pisteiden koot suhteutettu kunnan veroäyriin
 33 E
 34 *Etusivu  |  Keskustelu  |  Uutuudet  |  Download  |  Flash
Copyright © Survo Systems 2001-2008. All rights reserved.
Updated 2008-10-20 by webmaster'at'survo.fi.
Best viewed with any browser.