Käyttöympäristö tekstin ja numeerisen tiedon luovaan käsittelyyn

SURVO MM

Olympiarenkaat

S.Mustonen, Survon käyttöopas (1992), s. 279
Olympiarenkaat

Toimituskenttä:

  1 *
  2 *Olympiarenkaat (huomaa miten oikeat päällekkäisyydet saadaan aikaan)
  3 *DATA OLYMPIA
  4 * A  B  C  D  E  Selitykset
  5 * -2  0 -1  1  0  Sininen       A: Keskipisteen X-koordinaatti
  6 * 0  0 -2  1  0  Musta        B: Keskipisteen Y-koordinaatti
  7 * 2  0 -3  1  0  Punainen      C: Väri
  8 * -1 -1 -4  1  0  Keltainen      D: Kaaren pituus
  9 * 1 -1 -5  1  0  Vihreä       E: Kaaren aloituskulma
 10 * -2  0 -1 0.1 -0.2 Sininen keltaisen yli
 11 * 0  0 -2 0.1 4  Musta keltaisen yli
 12 * 0  0 -2 0.1 -0.2 Musta vihreän yli
 13 * 2  0 -3 0.1 4  Punainen vihreän yli
 14 *
 15 *PLOT X(T)=A+R*COS(D*T+E),Y(T)=B+R*SIN(D*T+E) 
 16 *DEVICE=PS,EX.PS
 17 *R=0.90 Ympyröiden säde
 18 *T=[line_width(5)],0,2*pi,pi/20 pi=3.141592653589793
 19 *A=DATA:OLYMPIA,A B=DATA:OLYMPIA,B D=DATA:OLYMPIA,D E=DATA:OLYMPIA,E
 20 *XSCALE=-3,3 YSCALE=-2,1 SIZE=1164,582
 21 *COLOR_CHANGE=C C=DATA:OLYMPIA,C FRAME=0 XDIV=0,1,0 YDIV=0,1,0 HEADER=
 22 *[FILL-1]=1,1,0,0 Sininen [FILL-3]=0,1,1,0 Punainen [FILL-5]=1,0,1,0 Vihreä
 23 *[FILL-2]=0,0,0,1 Musta  [FILL-4]=0,0,1,0 Keltainen
 24 *Etusivu  |  Keskustelu  |  Uutuudet  |  Download  |  Flash
Copyright © Survo Systems 2001-2011. All rights reserved.
Updated 2008-10-20 by webmaster'at'survo.fi.
Best viewed with any browser.