Käyttöympäristö tekstin ja numeerisen tiedon luovaan käsittelyyn

SURVO MM

Keskiarvo-hajontakuvat

S.Mustonen (2004)
Keskiarvo-hajontakuvat

Toimituskenttä:

  1 *
  2 *Keskiarvo-hajontakuvia käytetään usein asennetutkimusten tulosten
  3 *kuvaamiseen. Sopiva PLOT-kaavio tällaisille kuville syntyy sukro-
  4 *komennolla
  5 *
  6 */DEVPLOT <aineisto>,<tyyppi> 
  7 *
  8 *jossa <tyyppi> on joko VBAR tai HBAR. Käyttäjä voi kehitellä sukron
  9 *antamaa kaaviota jälkeenpäin omien tarpeidensa mukaan.
 10 *
 11 *Asennetutkimusaiheinen 20 muuttujan ja 300 havainnon aineisto on luotu
 12 *satunnaisesti |EXAMPLE|-sukrolla, joka esittelee miten tyypillisiä
 13 *keskiarvo-hajontakuvia tehdään.
 14 *
 15 *.......................................................................
 16 *
 17 *VARS=ALL / Muuttujien valinta
 18 *
 19 *Tehdään keskiarvo-hajontakuva /DEVPLOT-sukrolla:
 20 */DEVPLOT ATTITUDE,VBAR 
 21 *MINSTAT ATTITUDE / perustunnusluvut matriisitiedostoon STAT.M .
 22 *FILE DEL _STATM
 23 *FILE SAVE MAT STAT.M TO _STATM / perustunnusluvut datatiedostoon.
 24 *up=mean+stddev down=mean-stddev
 25 *VAR up,down TO _STATM / laskee muuttujat ylläolevilla kaavoilla.
 26 *
 27 *'up'- ja 'down'-muuttujat voi laskea myös muilla kaavoilla.
 28 *
 29 *PLOT _STATM / TYPE=VBAR VARS=CASE,mean SHADING=2 YSCALE=0(1)5
 30 *DEV=[RED],down,up    (tällä saadaan lisäviivat pylväskuvaan)
 31 *NAMES=[Swissb(7)],3,30  (pylväiden nimet 3 riville rivivälillä 30)
 32 *
 33 *PEN=[BLACK][Swissb(10)][MOVE(0,0)] DEVICE=PS,K.PS
 34 *VALUES=[MOVE(-5,0)][Swiss(5)][WHITE],#.#,2
 35 *HEADER=[Swissb(15)],Keskiarvo-hajontakuva_asennetutkimuksesta
 36 *
 37 */GS-PDF K.PS / Katsotaan kuvaa Ghostscriptilla ja Acrobat Readerillä.
 38 *Etusivu  |  Keskustelu  |  Uutuudet  |  Download  |  Flash
Copyright © Survo Systems 2001-2008. All rights reserved.
Updated 2008-10-20 by webmaster'at'survo.fi.
Best viewed with any browser.