Käyttöympäristö tekstin ja numeerisen tiedon luovaan käsittelyyn

SURVO MM

Moniulotteinen korrespondenssianalyysi

K.Vehkalahti (1998)
Moniulotteinen korrespondenssianalyysi

Toimituskenttä:

  1 *SAVE MCASUOMI / Moniulotteinen korrespondenssianalyysi Suomen kunnista
  2 *
  3 *FILE SHOW KUNNAT
  4 *MASK=-----AAA-AA--
  5 *FILE STATUS KUNNAT / Muuttujien kuvaukset: 
  6 * Suomen kunnat aakkosjärjestyksessä
  7 * Tiedot ovat pääosin vuosilta 1978-80.   5.2.84/SM
  8 *                 SORT:Kunta
  9 *FIELDS: (active)
 10 *  6 SA-  1 Maamet  Maa- ja metsätaloudessa toimivien osuus (10%)
 11 *  7 SA-  1 Teoll  Teollisuudessa toimivien osuus (10%)
 12 *  8 SA-  1 Palvelu Ammatissa ja palveluelinkeinoissa toim.osuus (10%)
 13 * 10 NA-  4 Äyri   Veroäyrin hinta v.1979 (##.##)
 14 * 11 NA-  2 Tulotaso Veroäyrejä asukasta kohti v.1979 (#####)
 15 *END
 16 *Survo data file KUNNAT: record=128 bytes, M1=30 L=64 M=16 N=464
 17 *
 18 *Sopivat luokitukset muuttujille: 
 19 *
 20 *Maamet=0,0(Ei_maametsä),1(Maametsä_10%),2(Maametsä_20%),& 
 21 *    3(Maametsä_30%),4(Maametsä_40%),5(Maametsä_50%),& 
 22 *    6(Maametsä_60%),7(Maametsä_70%)
 23 *
 24 *Teoll=0,0(Ei_teollisuutta),1(Teollisuus_10%),2(Teollisuus_20%),& 
 25 *3(Teollisuus_30%),4(Teollisuus_40%),5(Teollisuus_50%),6(Teollisuus_60%)
 26 *
 27 *Palvelu=0,1(Palvelu_10%),2(Palvelu_20%),3(Palvelu_30%),4(Palvelu_40%),& 
 28 * 5(Palvelu_50%),6(Palvelu_60%),7(Palvelu_70%),8(Palvelu_80%)
 29 *
 30 *Äyri=0,14(Äyri_13-14),15(Äyri_14-15),16(Äyri_15-16),& 
 31 *   17(Äyri_16-17),18(Äyri_17-18),19(Äyri>18)
 32 *
 33 *Tulotaso=0,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000,& 
 34 *                 17000,18000,19000,20000,30000
 35 *
 36 *Analyysi perustuu Burtin tauluun:
 37 *
 38 */BURT-DATA KUNNAT / tällä tehdään Burtin taulu havaintoaineistosta
 39 */MATSHOW BURT.M / Burtin taulu matriisitiedostona
 40 *Muokataan se moniulotteista korrespondenssianalyysia varten komennolla
 41 */BURT-MCORRESP MCASUOMI,BURT.M,CLASS.M 
 42 *FILE SHOW MCASUOMI / uusi havaintoaineisto (Burtin taulun pohjalta)
 43 *FILE ACT MCASUOMI / mahdolliset taustamuuttujat aktivoidaan 'S':llä
 44 */MCORRESP MCASUOMI / moniulotteinen korrespondenssianalyysi
 45 *
 46 *Sukro /MCORRESP laskee numeeriset tulokset Survon CORRESP-operaation
 47 *avulla. Lisäksi se antaa käyttäjälleen valmiin työkaavion (kokonaisen
 48 *toimituskentän), jossa parametrien arvoja voi muutella ja valmiit
 49 *kuvat tallettaa joko Windowsin metatiedostoina tai PostScript-muodossa.
 50 *  Ylläoleva kuva on luotu tekemällä pieniä muutoksia sukron antamaan
 51 *työkenttään. Tarvittavat PLOT-komennot ovat hyvin yksinkertaisia, sillä
 52 *aineisto muokattiin tehtävää varten sopivaan muotoon edellä sukrolla
 53 */BURT-MCORRESP .
 54 *Etusivu  |  Keskustelu  |  Uutuudet  |  Download  |  Flash
Copyright © Survo Systems 2001-2008. All rights reserved.
Updated 2008-10-20 by webmaster'at'survo.fi.
Best viewed with any browser.