Käyttöympäristö tekstin ja numeerisen tiedon luovaan käsittelyyn

SURVO MM

Keskeinen raja-arvolause

S.Mustonen (2003)
Keskeinen raja-arvolause

Toimituskenttä:

  1 *
  2 *Keskeinen raja-arvolause
  3 *
  4 *Sukro SUMMAJAK näyttää, miten riippumattomien satunnaismuuttujien
  5 *summa lähestyy normaalijakaumaa yhteenlaskettavien lukumäärän
  6 *kasvaessa siinä tapauksessa, että muuttujat noudattavat samaa,
  7 *käyttäjän antamaa, diskreettiä jakaumaa.
  8 *SUMMAJAK näyttää summajakaumat ja niiden vertailun normaalijakaumaan
  9 *kuvaruudussa automaattisesti vaihe vaiheelta.
 10 *Se laskee myös poikkeaman normaalijakaumasta Kolmogorov-Smirnovin
 11 *testisuureen mukaisesti.
 12 *
 13 *Tässä näytetään vain kooste esimerkkitapauksesta antamalla sukron
 14 *tallettaa osakuvat PostScript-tiedostoiksi.
 15 *
 16 *Summajakaumalla voi - lähtöjakaumasta riippuen - olla hyvin
 17 *mielenkiintoisia muotoja.
 18 *Tässä tarkastellaan lähtöjakaumaa, joka on muuten tasainen
 19 *arvoilla 0,1,2,...,19, mutta arvon 19 todennäköisyys on kymmenkertainen
 20 *muihin verrattuna eli jakaumassa on "piikki oikeassa reunassa".
 21 *
 22 *On riittävää kuvata perusjakauma arvoina, jotka ovat todennäköisyyksiin
 23 *nähden verrannollisia.
 24 *MAT Q1=CON(20,1)         / Jakauman määrittely vektorina
 25 *MAT Q1(20,1)=10          / Piikin asettaminen
 26 */SUMMAJAK Q1 / NMAX=9 PS=SUMMA  / Sukron käynnistys ja kuvien talletus
 27 *
 28 *Sukron piirtämän normaalijakaumakuvan (SUMMA0) liittäminen summakuviin:
 29 *EPS JOIN S1,SUMMA0,SUMMA1 
 30 *EPS JOIN S2,SUMMA0,SUMMA2 
 31 *EPS JOIN S3,SUMMA0,SUMMA3 
 32 *EPS JOIN S4,SUMMA0,SUMMA4 
 33 *EPS JOIN S5,SUMMA0,SUMMA5 
 34 *EPS JOIN S6,SUMMA0,SUMMA6 
 35 *EPS JOIN S7,SUMMA0,SUMMA7 
 36 *EPS JOIN S8,SUMMA0,SUMMA8 
 37 *EPS JOIN S9,SUMMA0,SUMMA9 
 38 *
 39 *Kuvien yhdistely PS-tiedostoksi YHT.PS ja asettelu 3 x 3 -taulukoksi:
 40 *EPS JOIN YHT,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 
 41 *A1=S1,0000,1100,0.333,0.333
 42 *A2=S2,0550,1100,0.333,0.333
 43 *A3=S3,1100,1100,0.333,0.333
 44 *A4=S4,0000,0550,0.333,0.333
 45 *A5=S5,0550,0550,0.333,0.333
 46 *A6=S6,1100,0550,0.333,0.333
 47 *A7=S7,0000,0000,0.333,0.333
 48 *A8=S8,0550,0000,0.333,0.333
 49 *A9=S9,1100,0000,0.333,0.333
 50 *Etusivu  |  Keskustelu  |  Uutuudet  |  Download  |  Flash
Copyright © Survo Systems 2001-2008. All rights reserved.
Updated 2008-10-20 by webmaster'at'survo.fi.
Best viewed with any browser.