Käyttöympäristö tekstin ja numeerisen tiedon luovaan käsittelyyn

SURVO MM

Dissonanssifunktio

S.Mustonen, Survon käyttöopas (1992), s. 330
Dissonanssifunktio

Toimituskenttä:

  1 *
  2 *FILE CREATE DISS,20,5,64,8,501 
  3 *FIELDS:
  4 *1 N 4 X
  5 *2 N 4 DISS2
  6 *3 N 4 DISS3
  7 *4 N 4 DISS4
  8 *5 N 4 DISS5
  9 *END
 10 *
 11 *VAR X,DISS2,DISS3,DISS4,DISS5 TO DISS 
 12 *X=1+(ORDER-1)/500
 13 *DISS2=Diss(2,X) DISS3=Diss(3,X) DISS4=Diss(4,X) DISS5=Diss(5,X)
 14 *.......................................................................
 15 *HEADER=[Swiss(10)],Dissonanssifunktio_tarkkuuksilla_c=2,3,4,5
 16 *SIZE=1164,800 XDIV=70,1030,64 YDIV=70,630,100
 17 *       XSCALE=1(0.1)2 YSCALE=0(1)5 TICK=0.01,0 TICK2=TICK
 18 *       XSCALE2=XSCALE YSCALE2=YSCALE XLABEL= YLABEL=
 19 *LINE=1
 20 *PLOT DISS,X,DISS2,DISS3,DISS4,DISS5 
 21 *DEVICE=PS,DISS.PS PEN=[Swiss(8)]
 22 *
 23 *
 24 * Lisää tietoa aiheesta Survon käyttöoppaasta, s. 330 sekä
 25 * Survo ja minä -kirjan sivuilta 183-184.
 26 * Akustiikan alan klassinen tutkielma on
 27 *   Helmholz, H. (1877). On the Sensations of Tone, (englanninkielinen
 28 *   käännös A.J.Ellis 1885), uusintapainos Dover 1954.
 29 *Etusivu  |  Keskustelu  |  Uutuudet  |  Download  |  Flash
Copyright © Survo Systems 2001-2008. All rights reserved.
Updated 2008-10-20 by webmaster'at'survo.fi.
Best viewed with any browser.