Käyttöympäristö tekstin ja numeerisen tiedon luovaan käsittelyyn

SURVO MM

4-ulotteisen kuution 2-ulotteiset projektiot

S.Mustonen (1993)
4-ulotteisen kuution 2-ulotteiset projektiot

Toimituskenttä:

  1 *SAVE KUUTIO4 / 4-ulotteisen kuution 2-ulotteiset projektiot
  2 *Hamiltonin reitti 4-ulotteisessa kuutiossa:
  3 *MATRIX H ///
  4 *0 0 0 0
  5 *0 0 0 1
  6 *0 0 1 1
  7 *0 0 1 0
  8 *0 0 0 0
  9 *0 1 0 0
 10 *0 1 0 1
 11 *0 1 1 1
 12 *0 1 1 0
 13 *0 1 0 0
 14 *1 1 0 0
 15 *1 1 0 1
 16 *0 1 0 1
 17 *0 0 0 1
 18 *1 0 0 1
 19 *1 1 0 1
 20 *1 1 1 1
 21 *0 1 1 1
 22 *0 0 1 1
 23 *1 0 1 1
 24 *1 0 0 1
 25 *1 0 0 0
 26 *1 1 0 0
 27 *1 1 1 0
 28 *0 1 1 0
 29 *0 0 1 0
 30 *1 0 1 0
 31 *1 0 1 1
 32 *1 1 1 1
 33 *1 1 1 0
 34 *1 0 1 0
 35 *1 0 0 0
 36 *0 0 0 0
 37 *
 38 *MAT SAVE H 
 39 *MAT TRANSFORM H BY X#-0.5  / Keskistys (0,1) -> (-0.5,0.5)
 40 *MAT CLABELS "X" TO H    / Sarakeotsikot X1,X2,X3,X4
 41 *
 42 *MAT T=ZER(4,4) 
 43 *MAT TRANSFORM T BY sin(31*I#*J#) / "Mielivaltainen" T
 44 *
 45 *MAT GRAM-SCHMIDT DECOMPOSITION OF T TO Q,R / T:n ortogonalisointi
 46 *MAT K=H*Q         / Neliulotteisen kuution kierto
 47 *MAT CLABELS "dim" TO K   / Sarakeotsikot dim1,dim2,dim3,dim4
 48 *
 49 *MAT KB=ZER(33,8) 
 50 *MAT KB(1,1)=K 
 51 *MAT KB(1,5)=H 
 52 *
 53 *.......................................................................
 54 *Piirtäminen: (valkoista mustalle)
 55 *SIZE=1000,1000 SCALE=-1,1 HEADER= XDIV=0,1,0 YDIV=0,1,0 FRAME=3
 56 *FRAMES=F F=0,0,1000,1000,9 LINETYPE=[WHITE] PEN=[WHITE][SwissB(16)]
 57 *XLABEL= YLABEL= LINE=[line_type(6)][line_width(0.5)],1 TEXTS=T
 58 *
 59 *PLOT KB.MAT,dim1,dim2 / DEVICE=PS,A12.PS T=1_-_2,800,50
 60 *PLOT KB.MAT,dim1,dim3 / DEVICE=PS,A13.PS T=1_-_3,800,50
 61 *PLOT KB.MAT,dim1,dim4 / DEVICE=PS,A14.PS T=1_-_4,800,50
 62 *PLOT KB.MAT,dim2,dim3 / DEVICE=PS,A23.PS T=2_-_3,800,50
 63 *PLOT KB.MAT,dim2,dim4 / DEVICE=PS,A24.PS T=2_-_4,800,50
 64 *PLOT KB.MAT,dim3,dim4 / DEVICE=PS,A34.PS T=3_-_4,800,50
 65 *.......................................................................
 66 *SIZE=1000,1000 SCALE=-1,1 HEADER= XDIV=0,1,0 YDIV=0,1,0 FRAME=0
 67 *XLABEL= YLABEL=
 68 *LINETYPE=[WHITE] *ohut=[line_width(1)],1 *paksu=[line_width(2)],1
 69 *PLOT KB.MAT,dim1,dim2 / DEVICE=PS,B12.PS IND=X1,-0.5 LINE=*ohut
 70 *PLOT KB.MAT,dim1,dim2 / DEVICE=PS,C12.PS IND=X1,0.5 LINE=*paksu
 71 *PLOT KB.MAT,dim1,dim3 / DEVICE=PS,B13.PS IND=X1,-0.5 LINE=*ohut
 72 *PLOT KB.MAT,dim1,dim3 / DEVICE=PS,C13.PS IND=X1,0.5 LINE=*paksu
 73 *PLOT KB.MAT,dim1,dim4 / DEVICE=PS,B14.PS IND=X1,-0.5 LINE=*ohut
 74 *PLOT KB.MAT,dim1,dim4 / DEVICE=PS,C14.PS IND=X1,0.5 LINE=*paksu
 75 *PLOT KB.MAT,dim2,dim3 / DEVICE=PS,B23.PS IND=X1,-0.5 LINE=*ohut
 76 *PLOT KB.MAT,dim2,dim3 / DEVICE=PS,C23.PS IND=X1,0.5 LINE=*paksu
 77 *PLOT KB.MAT,dim2,dim4 / DEVICE=PS,B24.PS IND=X1,-0.5 LINE=*ohut
 78 *PLOT KB.MAT,dim2,dim4 / DEVICE=PS,C24.PS IND=X1,0.5 LINE=*paksu
 79 *PLOT KB.MAT,dim3,dim4 / DEVICE=PS,B34.PS IND=X1,-0.5 LINE=*ohut
 80 *PLOT KB.MAT,dim3,dim4 / DEVICE=PS,C34.PS IND=X1,0.5 LINE=*paksu
 81 *
 82 *EPS JOIN K12,A12,B12,C12 
 83 *EPS JOIN K13,A13,B13,C13 
 84 *EPS JOIN K14,A14,B14,C14 
 85 *EPS JOIN K23,A23,B23,C23 
 86 *EPS JOIN K24,A24,B24,C24 
 87 *EPS JOIN K34,A34,B34,C34 
 88 *
 89 *K12=K12,0,2000
 90 *K13=K13,0,1000  K23=K23,1000,1000
 91 *K14=K14     K24=K24,1000,0   K34=K34,2000,0
 92 *
 93 *EPS JOIN KUUTIO4,K12,K13,K14,K23,K24,K34 
 94 *
 95 *
 96 *PRINT CUR+1,E 
 97 - picture KUUTIO4.PS,200,200,0.5,0.5
 98 E
 99 *
 100 *Etusivu  |  Keskustelu  |  Uutuudet  |  Download  |  Flash
Copyright © Survo Systems 2001-2008. All rights reserved.
Updated 2008-10-20 by webmaster'at'survo.fi.
Best viewed with any browser.