Käyttöympäristö tekstin ja numeerisen tiedon luovaan käsittelyyn

SURVO MM

Hajontakuvamatriisi

S.Mustonen, Survon käyttöopas (1992), s. 297
Hajontakuvamatriisi

Toimituskenttä:

  1 *
  2 * *GLOBAL*
  3 *
  4 *MASK=--AAAAAAAAAA  IND=Väestö,10000,500000  SIZE=1800,1500
  5 *XDIV=0,1,0 YDIV=0,10,1 TYPE=DRAFTS PEN=[SwissB(12.6)][move(0,0)]
  6 *.......................................................................
  7 *Koko aineiston piirto (tiedot asteikoista ja täristyksistä talteen):
  8 *PLOT KUNNAT / OUTSCALE=ASTEIKOT.TXT JITTER=30 DEVICE=PS,SUOMI1.PS
  9 *HEADER=[SwissBO(21.3)][move(-50,0)],Suomen_suurimmat_kaupungit_ja_kunnat
 10 *.......................................................................
 11 *Yhden tapauksen havainnollistaminen (punaiset pisteet):
 12 *PLOT KUNNAT / INSCALE=ASTEIKOT.TXT DEVICE=PS,SUOMI2.PS HEADER=
 13 *CASES=Kunta:Helsinki POINT=[RED],0,7
 14 *TEXTS=Kunta Kunta=Helsinki,1600,1400
 15 *.......................................................................
 16 *Kuvien yhdistäminen yhdeksi PostScript-tiedostoksi:
 17 *EPS JOIN EX.PS,SUOMI1.PS,SUOMI2.PS 
 18 *Etusivu  |  Keskustelu  |  Uutuudet  |  Download  |  Flash
Copyright © Survo Systems 2001-2008. All rights reserved.
Updated 2008-10-20 by webmaster'at'survo.fi.
Best viewed with any browser.