Käyttöympäristö tekstin ja numeerisen tiedon luovaan käsittelyyn

Etusivu  |  Keskustelu

Survoon liittyvät julkaisut

Survolla on poikkeuksellisen pitkä historia. Survoon liittyvät julkaisut vuosikymmenten varrelta valottavat osaltaan tämän tietojenkäsittelyjärjestelmän syntyä ja kehitysvaiheita aina 1960-luvun alkupuolelta lähtien.


1962 - (SURVO 66)

1975 - (SURVO 76)

1984 - (SURVO 84)

1985 - (SURVO 84C)

1997 - (SURVO 98)

2000 - (SURVO MM)

2013 - (SURVO R)

Etusivu  |  Keskustelu
Copyright © Survo Systems 2001-2016. All rights reserved.
Updated 2017-11-12.