Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1995

  1 1 SURVO 84C EDITOR Thu May 18 13:00:00 1995    C:\M\KOE95\ 100 100 0
  1 *SAVE TENTTI / Kevät 1995
  2 *
  3 *  Tilastolliset monimuuttujamenetelmät 18.5.1995 klo 13.00 - 16.00
  4 *                            vaikeus työmäärä
  5 *LOAD T1 / Samat kovarianssit ja odotusarvot?       1    1
  6 *LOAD T2 / Mahdolliset korrelaatiokertoimen arvot     2    2
  7 *LOAD T3 / Faktorianalyysi                 1    2
  8 *LOAD T4 / Informatiivisin muuttujapari          3    3
  9 *LOAD T5 / Mikä kuvio?                   2    1
 10 *LOAD T6 / Kielien erottelu                2    3
 11 *
 12 *Tässä tentissä on kuusi tehtävää. Yritä ratkaista niistä ainakin kolme.
 13 *Täyteen "pistemäärään" päätymiseksi ei siis tarvitse tehdä kaikkea.
 14 *Työn laatu merkitsee enemmän kuin määrä.
 15 *
 16 *Jokainen tehtävä esitellään omassa toimituskentässä T1-T6.
 17 *Kirjoita kaikki toimenpiteesi ja tulokset ko. kenttään. Jos tarvitset
 18 *lisätilaa esim tehtävässä T6, voit tallettaa jatkotulokset esim.
 19 *kenttiin T6A,T6B jne. Muista tallettaa kentät vastaustesi yhteydessä.
 20 *
 21 *On tärkeätä, että kirjoitat komentojen ja tulosten väliin (ja sekaan)
 22 *omia kommenttejasi tilanteen mukaan.
 23 *

Alkuun