Tilastolliset monimuuttujamenetelmät

Helsingin yliopiston tilastotieteen laitoksella on yleensä vuosittain luennoitu kurssi Tilastolliset monimuuttujamenetelmät. Kurssilla käytettävä materiaali on koostunut hypertekstistä, jonka eräs esitysmuoto on S.Mustosen samanniminen kirja. Kurssin koko esimerkkimateriaali on koottu levykkeelle, jolloin esimerkit, sovellukset ja simulointikokeet ovat toistettavissa Survon avulla ilman että joudutaan uudelleen kirjoittamaan ja kopioimaan aineistoa käsin.

Myös kirjan varsinainen tekstiosa kaavoineen ja kuvineen on laadittu Survolla. Kurssin aikana mikä tahansa osa tästä materiaalista voidaan helposti poimia ja heijastaa se luokassa kankaalle täsmälleen samassa ulkoasussa kuin se esiintyy tekstissä. Siis valmiiksi piirrettyjä kalvoja ei tarvita lainkaan, vaan ne syntyvät opetuksen aikana. Samalla tavalla otetaan käyttöön esimerkit, toistetaan niitä koskevat analyysit ja muunnellaan sekä aineistoja että analysointitapoja jopa hetken mielijohteesta.

Survo-tentti

Kurssin voi suorittaa usealla eri tavalla. Suosituimmaksi on tullut ns. Survo-tentti, jossa osallistujilla on kolme tuntia aikaa ratkaista Survon avulla toimituskentissä annetut tehtävät. Kokeessa saa olla mukana runsaasti kirjallisuutta, kurssin muistiinpanoja ym. Viestintäyhteyksiä esim. verkon tai kännyköiden välityksellä ei kuitenkaan sallita.

Näillä sivuilla esitellään Survo-tenttien tehtävät vuodesta 1994 lähtien. Mukana ei kuitenkaan ole aineistoja, sukroja ym. Täydellisinä tehtävät ovat saatavissa mm. tilastotieteen laitoksen mikroluokasta.

Survo-tentit: 1994 \ 1995 \ 1996 | 1997 | 1998 / 1999 / 2000

Linkkejä Survo-sivuille