Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1995

  1 1 SURVO 84C EDITOR Thu May 18 13:00:00 1995    C:\M\KOE95\ 100 100 0
  1 *SAVE T1   / Nimi:
  2 *LOAD T2
  3 *
  4 *Tehtävä 1:
  5 *Levyllä on Survon havaintotiedostoina OTOS1 ja OTOS2 30 ja 40 havainnon
  6 *otokset kahdesta 3 muuttujan (X1,X2,X3) multinormaalijakaumasta.
  7 * a) Voidaanko katsoa, että ko. jakaumilla on samat kovarianssimatriisit?
  8 * b) Voidaanko katsoa, että ko. jakaumilla on samat odotusarvovektorit?
  9 *
 10 *FILE SHOW OTOS1
 11 *FILE SHOW OTOS2
 12 *

Alkuun