Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1995

  1 1 SURVO 84C EDITOR Thu May 18 13:00:00 1995    C:\M\KOE95\ 100 100 0
  1 *SAVE T4   / Nimi:
  2 *LOAD T5
  3 *
  4 *Tehtävä 4:
  5 *Tutkitaan 48 havainnon kymmenotteluaineistoa KYMMEN 10 lajimuuttujan
  6 *osalta. Yritä löytää sellainen lajimuuttujapari, joka antaa eniten
  7 *informaatiota muista 8 lajimuuttujasta sivulla 120 esitetyn
  8 *kanonisten korrelaatioiden informaatiomitan mukaan.
  9 *
 10 *FILE SHOW KYMMEN
 11 *

Alkuun