Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1995

  1 1 SURVO 84C EDITOR Thu May 18 13:00:00 1995    C:\M\KOE95\ 100 100 0
  1 *SAVE T6   / Nimi:
  2 *LOAD TENTTI
  3 *
  4 *Tehtävä 6:
  5 *Survon havaintotiedostossa KALAT on 42 kalan nimet 1:suomeksi,
  6 *2:ruotsiksi, 3:englanniksi ja 4:saksaksi eli yhteensä 4*42=168
  7 *havaintoa. Kieltä kuvaava muuttuja on 'Kieli', jolla siis on
  8 *arvot 1,2,3 ja 4.
  9 *Sanoista on laskettu eri kirjainten lukumääriä vastaavat muuttujat.
 10 *Muuttujat on nimetty vastaavilla kirjaimilla, siis A,B,C,...
 11 *Mukana on myös sana pituus muuttujana 'Pituus'.
 12 *
 13 *Tutki kielten eroja tämän aineiston avulla.
 14 *
 15 *FILE SHOW KALAT
 16 *

Alkuun