Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1995

  1 1 SURVO 84C EDITOR Thu May 18 13:00:00 1995    C:\M\KOE95\ 100 100 0
  1 *SAVE T2   / Nimi:
  2 *LOAD T3
  3 *
  4 *Tehtävä 2:
  5 *Mitä arvoja x voi saada alla olevassa 4 muuttujan korrelaatio-
  6 *matriisissa?
  7 *(Riittää antaa ko. arvot kahden desimaalin tarkkuudella.)
  8 *
  9 *MATRIX R
 10 */// X1  X2  X3  X4
 11 *X1  1  -0.8 0.6 0.9
 12 *X2  -0.8 1  -0.5 -0.7
 13 *X3  0.6 -0.5 1  x
 14 *X4  0.9 -0.7 x  1
 15 *
 16 *MAT SAVE R
 17 *

Alkuun