Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1995

  1 1 SURVO 84C EDITOR Thu May 18 13:00:00 1995    C:\M\KOE95\ 100 100 0
  1 *SAVE T5   / Nimi:
  2 *LOAD T6
  3 *
  4 *Tehtävä 5:
  5 *Levylle on talletettu oheinen matriisi, joka ilmoittaa 8 pisteen
  6 *P1-P8 koordinaatit 5-ulotteisessa (euklidisessa) avaruudessa.
  7 *Yritä saada selville, millaisen kuvion pisteet P1-P8 muodostavat.
  8 *
  9 *MAT LOAD P8,CUR+1
 10 *MATRIX P8
 11 *///     dim1   dim2   dim3   dim4   dim5
 12 *P1    0.00000 -3.32010 0.62805 -0.19574 5.79173
 13 *P2    0.79212 -4.25754 -0.80462 -0.09925 6.44893
 14 *P3    0.29704 -3.67164 1.19147 0.43215 6.06832
 15 *P4    1.08916 -4.60908 -0.24120 0.52864 6.72551
 16 *P5    -0.59409 -3.05970 0.46549 0.07132 6.48564
 17 *P6    0.19803 -3.99714 -0.96718 0.16781 7.14283
 18 *P7    -0.29704 -3.41124 1.02891 0.69920 6.76222
 19 *P8    0.49507 -4.34868 -0.40376 0.79569 7.41942
 20 *

Alkuun