Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1994

  1 1 SURVO 84C EDITOR Thu May 12 13:00:00 1994    C:\M\KOE94\ 100 100 0
  1 *SAVE TENTTI / Kevät 1994
  2 *
  3 *LOAD T1 / Yhteiskorrelaatiokertoimet
  4 *LOAD T2 / Virheellinen korrelaatiomatriisi
  5 *LOAD T3 / Pääkomponentit
  6 *LOAD T4 / Faktorimatriisi
  7 *LOAD T5 / Ryhmittelyanalyysi
  8 *LOAD T6 / Asennetutkimus
  9 *
 10 *Tässä tentissä on kuusi tehtävää. Yritä ratkaista tehtävistä
 11 *T1-T5 ainakin kolme tai keskity pelkästään esim. tehtävään T6,
 12 *joka on luonteeltaan laajempi ja vapaampi.
 13 *Täyteen "pistemäärään" päätymiseksi ei siis tarvitse tehdä kaikkea.
 14 *Työn laatu merkitsee enemmän kuin määrä.
 15 *
 16 *Jokainen tehtävä esitellään omassa toimituskentässä T1-T6.
 17 *Kirjoita kaikki toimenpiteesi ja tulokset ko. kenttään. Jos tarvitset
 18 *lisätilaa esim. tehtävässä T6, voit tallettaa jatkotulokset esim.
 19 *kenttiin T6A,T6B jne. Muista tallettaa kentät vastaustesi yhteydessä.
 20 *
 21 *On tärkeätä, että kirjoitat komentojen ja tulosten väliin (ja sekaan)
 22 *omia kommenttejasi tilanteen mukaan.
 23 *

Alkuun