Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1994

  1 1 SURVO 84C EDITOR Thu May 12 13:00:00 1994    C:\M\KOE94\ 100 100 0
  1 *SAVE T4   / Nimi:
  2 *LOAD T5
  3 *
  4 *Tehtävä 4:
  5 *12x3-faktorimatriisi A on saatu ortogonaalisella rotaatiolla
  6 *pääakselimenetelmällä lasketusta faktorimatriisista F eli
  7 *A=F*T , missä T on ortogonaalinen 3x3-matriisi.
  8 *Faktorimatriisi F ja rotaatiomatriisi T ovat "kadonneet".
  9 *Kun siis vain A on tallella (tässä matriisitiedostona A12),
 10 *yritä rekonstruoida F ja T.
 11 *(Opastus: Mikä on pääakselifaktorimatriisin sellainen ominaisuus,
 12 *joka erottaa sen kaikista rotaatioratkaisuista?)
 13 *
 14 *MAT LOAD A12,CUR+1
 15 *MATRIX A12
 16 *A
 17 *///      F1    F2    F3
 18 *X1    0.26719 0.07082 0.47484
 19 *X2    0.34220 0.06163 0.63476
 20 *X3    0.44545 0.04989 0.54167
 21 *X4    0.54241 0.05716 0.33815
 22 *X5    0.62554 0.08759 0.13092
 23 *X6    0.67489 0.15412 -0.05831
 24 *X7    0.61875 0.27526 -0.15496
 25 *X8    0.47195 0.41900 -0.13346
 26 *X9    0.31010 0.55843 -0.06174
 27 *X10    0.15071 0.68588 0.03431
 28 *X11    0.04011 0.71347 0.11476
 29 *X12    0.05099 0.53734 0.10267
 30 *

Alkuun