Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1994

  1 1 SURVO 84C EDITOR Thu May 12 13:00:00 1994    C:\M\KOE94\ 100 100 0
  1 *SAVE T3   / Nimi:
  2 *LOAD T4
  3 *
  4 *Tehtävä 3:
  5 *Jos tehtävän 1 korrelaatiomatriisin R10 perusteella tehtäisiin
  6 *pääkomponenttianalyysi, mikä olisi sopivin pääkomponenttien määrä ja
  7 *millä perusteilla?
  8 *

Alkuun