Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1994

  1 1 SURVO 84C EDITOR Thu May 12 13:00:00 1994    C:\M\KOE94\ 100 100 0
  1 *SAVE T6   / Nimi:
  2 *LOAD T1
  3 *
  4 *Tehtävä 6:
  5 *Survon havaintotiedostossa MEN on Markku Verkasalon (Psykologian
  6 *laitos) keräämä suomalaisten opiskelijoiden arvomaailmaa koskeva
  7 *aineisto.
  8 *Tehtävänä on tutkia tätä aineistoa ja yrittää esim. löytää, mitä
  9 *eroja on eri korkeakoulujen opiskelijoiden arvostuksilla.
 10 *
 11 *Aktivoimalla alla olevan FILE STATUS-komennon saat tietoja
 12 *MEN-tiedoston rakenteesta.
 13 *Toimituskentässä ARVOT on lisäksi tarkempia tietoja muuttujien
 14 *taustasta.
 15 *
 16 *SHOW ARVOT
 17 *
 18 *FILE STATUS MEN
 19 *

Alkuun