Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1994

  1 1 SURVO 84C EDITOR Thu May 12 13:00:00 1994    C:\M\KOE94\ 100 100 0
  1 *SAVE T1   / Nimi:
  2 *LOAD T2
  3 *
  4 *Tehtävä 1:
  5 *Levylle on talletettu muuttujien X1-X10 korrelaatiomatriisi R10 .
  6 *Tutki, millä muuttujalla on suurin ja millä pienin yhteiskorrelaatio-
  7 *kerroin muiden 9 muuttujan suhteen ja laske ao. kertoimien arvot.
  8 *
  9 *MAT LOAD R10,##.##,CUR+1
 10 *MATRIX R10
 11 *///     X1  X2  X3  X4  X5  X6  X7  X8  X9  X10
 12 *X1    1.00 -0.40 -0.59 0.35 0.66 -0.67 -0.31 0.81 -0.52 -0.50
 13 *X2    -0.40 1.00 -0.19 -0.54 -0.29 0.74 -0.36 -0.42 0.21 0.37
 14 *X3    -0.59 -0.19 1.00 -0.06 -0.75 0.40 0.67 -0.55 0.17 0.71
 15 *X4    0.35 -0.54 -0.06 1.00 0.29 -0.52 0.31 0.01 -0.28 -0.45
 16 *X5    0.66 -0.29 -0.75 0.29 1.00 -0.61 -0.62 0.71 -0.17 -0.78
 17 *X6    -0.67 0.74 0.40 -0.52 -0.61 1.00 -0.10 -0.61 0.37 0.79
 18 *X7    -0.31 -0.36 0.67 0.31 -0.62 -0.10 1.00 -0.43 -0.16 0.27
 19 *X8    0.81 -0.42 -0.55 0.01 0.71 -0.61 -0.43 1.00 -0.40 -0.50
 20 *X9    -0.52 0.21 0.17 -0.28 -0.17 0.37 -0.16 -0.40 1.00 0.10
 21 *X10   -0.50 0.37 0.71 -0.45 -0.78 0.79 0.27 -0.50 0.10 1.00
 22 *

Alkuun