Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1994

  1 1 SURVO 84C EDITOR Thu May 12 13:00:00 1994    C:\M\KOE94\ 100 100 0
  1 *SAVE T2   / Nimi:
  2 *LOAD T3
  3 *
  4 *Tehtävä 2:
  5 *Alla oleva 4x4-matriisi R4 ei voi olla korrelaatiomatriisi. Miksi?
  6 *Se muuttuu täysiasteiseksi korrelaatiomatriisiksi, kun vaihdetaan yhden
  7 *muuttujaparin korrelaatiokertoimen etumerkki. Mikä on tuo muuttujapari?
  8 *
  9 *
 10 *MATRIX R4
 11 *///     X1  X2  X3  X4
 12 *X1    1.00 -0.75 -0.50 0.50
 13 *X2    -0.75 1.00 -0.50 -0.25
 14 *X3    -0.50 -0.50 1.00 -0.50
 15 *X4    0.50 -0.25 -0.50 1.00
 16 *
 17 *MAT SAVE R4
 18 *

Alkuun