Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1994

  1 1 SURVO 84C EDITOR Thu May 12 13:00:00 1994    C:\M\KOE94\ 100 100 0
  1 *SAVE T5   / Nimi:
  2 *LOAD T6
  3 *
  4 *Tehtävä 5:
  5 *Tee ryhmittelyanalyysi 360 havainnon ja 3 muuttujan aineistosta DATA3.
  6 *Yritä päätellä oikea ryhmien lukumäärä ensin graafisesti ja sitten
  7 *kokeilemalla CLUSTER-operaatiolla eri vaihtoehtoja.
  8 *
  9 *FILE SHOW DATA3
 10 *

Alkuun