Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1998

  1 1 SURVO 84C EDITOR Thu May 14 13:15:00 1998    C:\M\KOE98\ 100 100 0
  1 *SAVE TENTTI / Kevät 1998
  2 *
  3 *  Tilastolliset monimuuttujamenetelmät 14.5.1998 klo 13.15 - 16.15
  4 *                            vaikeus työmäärä
  5 *LOAD T1 / Otokset samasta multinormaalijakaumasta?    1    1
  6 *LOAD T2 / Kolmiulotteinen normaalijakauma?        1 (2)  1 (2)
  7 *LOAD T3 / Satunnainen korrelaatiomatriisi        2 (3)  2 (3)
  8 *LOAD T4 / Puuttuvat etäisyydet              2    1
  9 *LOAD T5 / Erotteluanalyysi                2    2
 10 *
 11 *Tässä tentissä on viisi tehtävää. Yritä ratkaista niistä ainakin neljä.
 12 *Täyteen "pistemäärään" päätymiseksi ei siis tarvitse tehdä kaikkea.
 13 *Työn laatu merkitsee enemmän kuin määrä.
 14 *
 15 *Jokainen tehtävä esitellään omassa toimituskentässä T1-T5.
 16 *Kirjoita kaikki toimenpiteesi ja tulokset ko. kenttään. Jos tarvitset
 17 *lisätilaa esim. tehtävässä T3, voit tallettaa jatkotulokset esim.
 18 *kenttiin T3A,T3B jne. tai kasvata kenttää REDIM-komennolla.
 19 *Muista tallettaa kentät vastaustesi yhteydessä.
 20 *
 21 *On tärkeätä, että kirjoitat komentojen ja tulosten väliin (ja sekaan)
 22 *omia kommenttejasi tilanteen mukaan.
 23 *

Alkuun