Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1998

  1 1 SURVO 84C EDITOR Thu May 14 13:15:00 1998    C:\M\KOE98\ 100 100 0
  1 *SAVE T3   / Nimi:
  2 *LOAD T4   / Seuraava tehtävä
  3 *LOAD TENTTI / Tehtäväluettelo
  4 *
  5 *Tehtävä 3:
  6 *Symmetrisessä p*p-matriisissa R kaikki lävistäjällä olevat alkiot
  7 *ovat ykkösiä ja muut alkiot on saatu arpomalla välin (0,1) tasaisesta
  8 *jakaumasta. Huom. on siis valittu toistaan riippumatta esim. lävistäjän
  9 *yläpuolella olevat alkiot, jotka on "peilattu" alapuolelle niin, että
 10 *R on symmetrinen.
 11 *Kiinnostaa tietää, millä todennäköisyydellä R voidaan tulkita korrelaa-
 12 *tiomatriisiksi.
 13 *Tutki asiaa kokeellisesti erityisesti tapauksessa p=3.
 14 *Riittää saada kysytty todennäköisyys 1 desimaalin tarkkuudella.
 15 *Paremmasta tarkkuudesta ja ongelman käsittelystä muilla p:n arvoilla
 16 *saa lisäpisteitä.
 17 *

Alkuun