Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1998

  1 1 SURVO 84C EDITOR Thu May 14 13:15:00 1998    C:\M\KOE98\ 100 100 0
  1 *SAVE T4   / Nimi:
  2 *LOAD T5   / Seuraava tehtävä
  3 *LOAD TENTTI / Tehtäväluettelo
  4 *
  5 *Tehtävä 4:
  6 *Matriisi D8 sisältää 8 pisteen P1,P2,...,P8 väliset euklidiset
  7 *etäisyydet 4-ulotteisessa avaruudessa.
  8 *Pisteiden P2 ja P4 sekä toisaalta pisteiden P6 ja P8 väliset
  9 *etäisyydet ovat "unohtuneet" ja ne on merkitty luvulla -1.
 10 *Määrää nuo puuttuvat etäisyydet mahdollisimman tarkasti.
 11 *(Vihje: Unohtuneet etäisyydet ovat hyvin tarkkaan kokonaislukuja. )
 12 *
 13 *MAT LOAD D8,123.12,CUR+1
 14 *MATRIX D8
 15 *///     P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8
 16 *   P1  0.00 100.97 94.77 100.84 78.70 67.91 59.90 96.52
 17 *   P2 100.97  0.00 80.07 -1.00 72.19 108.86 57.53 61.76
 18 *   P3 94.77 80.07  0.00 72.77 72.34 103.51 82.74 22.85
 19 *   P4 100.84 -1.00 72.77  0.00 58.02 102.53 51.89 54.47
 20 *   P5 78.70 72.19 72.34 58.02  0.00 60.11 42.67 64.05
 21 *   P6 67.91 108.86 103.51 102.53 60.11  0.00 76.26 -1.00
 22 *   P7 59.90 57.53 82.74 51.89 42.67 76.26  0.00 74.97
 23 *   P8 96.52 61.76 22.85 54.47 64.05 -1.00 74.97  0.00
 24 *

Alkuun