Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1998

  1 1 SURVO 84C EDITOR Thu May 14 13:15:00 1998    C:\M\KOE98\ 100 100 0
  1 *SAVE T5   / Nimi:
  2 *LOAD T1   / Takaisin 1. tehtävään
  3 *LOAD TENTTI / Tehtäväluettelo
  4 *
  5 *Tehtävä 5:
  6 *Tarkastellaan Tuomo Martikaisen vuonna 1995 kerättyä Helsingin alueen
  7 *nuoria (18-30v) koskevaa 600 havainnon aineistoa.
  8 *Siitä on tässä käytettävissä 38 muuttujan osa-aineisto.
  9 *Asennemuuttujat on koodattu siten, että 1=eri mieltä, 5=samaa mieltä.
 10 *
 11 *Aineistosta on nyt käytettävissä tiedosto NUORET:
 12 *FILE STATUS NUORET
 13 *
 14 *FIELDS: (active)
 15 *  1 NA_  1 SEX    Miespuolisuus (Nainen=1 Mies=2)
 16 *  2 NA_  2 AGEY   Ikä vuosina
 17 *  3 NA_  1 INTEREST Kiinnostunut politiikasta
 18 *  4 NA_  1 TRUST   Luottamus nuorten ongelmien ratkaisuun
 19 *  5 NA_  1 STRENGTH Vakiintunut oma poliittinen käsitys
 20 *  6 NA_  1 STABLE  Vakiintunut puoluekanta
 21 *  7 NA_  1 ONLYVOTE Äänestäminen ainoa keino vaikuttaa
 22 *  8 NA_  1 COMPLIC  En ymmärrä politiikkaa
 23 *  9 NA_  1 MUCHSAME Asiat jatkuvat hallituspuolueista riippumatta
 24 * 10 NA_  1 NOPEOPLE Puolueet kiinnostuneita vain äänistä
 25 * 11 NA_  1 POLSYST  Poliittinen järjestelmä toimii
 26 * 12 NA_  1 PFINN   Ylpeä suomalaisuudesta
 27 * 13 NA_  1 PSCIENCE Ylpeä tieteellisistä saavutuksista
 28 * 14 NA_  1 PSPORT  Ylpeä urheilusaavutuksista
 29 * 15 NA_  1 PPOLSYST Ylpeä eduskunnasta ja pol.järjestelmästä
 30 * 16 NA_  1 PARTS   Ylpeä taiteellisista saavutuksista
 31 * 17 NA_  1 PECONOMY Ylpeä taloudellisista saavutuksista
 32 * 18 NA_  1 PWELFARE Ylpeä sosiaaliturvasta ja terv.huollosta
 33 * 19 NA_  1 LEASH   Poliitikot puolueensa "liekanuorassa"
 34 * 20 NA_  1 FAKES   Poliitikot eivät anna oikeaa kuvaa itsestään
 35 * 21 NA_  1 PLAYERS  Poliitikot "pelaavat varman päälle"
 36 * 22 NA_  1 WASTEMON Poliitikot tuhlailevat
 37 * 23 NA_  1 PROTECT  Poliitikot suojelevat toisiaan
 38 * 24 NA_  1 RECKLESS Poliitikot häikäilemättömiä ja julk.kipeitä
 39 * 25 NA_  1 DEVELAID Kehitysapua on lisättävä
 40 * 26 NA_  1 REFUGEE  Otettava vastaan enemmän pakolaisia
 41 * 27 NA_  1 EXPLOIT  Suuromistajat rikastuvat työl.kustannuksella
 42 * 28 NA_  1 AUTHOBEY Koulujen opetettava lapsia tottelevaisuuteen
 43 * 29 NA_  1 LAWOBEY  Lakia aina noudatettava (vaikka väärää)
 44 * 30 NA_  1 FREERIDE Useimmat tuensaajat eivät sitä ansaitse
 45 * 31 NA_  1 OWNFAULT Työttömyyden syyt ihmisessä itsessään
 46 * 32 NA_  1 RICHPRIV Rikkaille eri lait kuin köyhille
 47 * 33 NA_  1 DEPEND  Hyvinvointivaltiossa ei huolehdita itsestä
 48 * 34 NA_  1 OWNFEET  Sos.avustukset vähentävät ihmisten omatoim.
 49 * 35 NA_  1 CONFLICT Yhteistyö yrityksissä mahdotonta
 50 * 36 NA_  1 RESPECT  Nuoret eivät kunnioita perinteisiä arvoja
 51 * 37 NA_  1 PUNISH  Lainrikkojille ankarampia tuomioita
 52 * 38 NA_  1 DEATHPEN Joihinkin rikoksiin kuolema sopivin ratkaisu
 53 *END
 54 *SURVO 84C data file NUORET: record=72 bytes, M1=50 L=64 M=38 N=600
 55 *
 56 *................ ................ ................ ................
 57 *Ollaan kiinnostuneita siitä, miten ikä ja sukupuoli vaikuttavat
 58 *asenteisiin. Otetaan tarkastelun kohteeksi (riittävän kontrastin
 59 *aikaansaamiseksi) vain 18- ja 30-vuotiaat.
 60 *
 61 *Kun taulukoidaan nämä sukupuolta vastaan, syntyy tulos:
 62 *
 63 *SELECT=V18+V30 V18=AGEY,18 V30=AGEY,30
 64 *TAB NUORET,CUR+2 / VARIABLES=AGEY,SEX
 65 *          AGEY=0,18,30 SEX=0,1(Tyttö),2(Poika)
 66 *TABLE NUORET1 A,B,F  N=144
 67 A   AGEY 18 30
 68 *SEX  ****
 69 *Tyttö    38 38
 70 BPoika    39 29
 71 *Chi_square=0.780 df=1 P=0.3772
 72 *
 73 *Osa-aineisto jakautuu siis suhteellisen tasaisesti näihin 4 ryhmään.
 74 *Tutki ryhmien eroja 36 asennemuuttujan suhteen.
 75 *................ ................ ................ ................ ...
 76 *

Alkuun