Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1998

  1 1 SURVO 84C EDITOR Thu May 14 13:15:00 1998    C:\M\KOE98\ 100 100 0
  1 *SAVE T2   / Nimi:
  2 *LOAD T3   / Seuraava tehtävä
  3 *LOAD TENTTI / Tehtäväluettelo
  4 *
  5 *Tehtävä 2:
  6 *Voiko tiedostossa DATA3 oleva 3 muuttujan X1,X2,X3 ja 100 havainnon
  7 *aineisto olla otos kolmiulotteisesta normaalijakaumasta?
  8 *Saat lisäpisteitä, jos osaat kuvailla tarkemmin aineiston rakennetta.
  9 *

Alkuun