Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1998

  1 1 SURVO 84C EDITOR Thu May 14 13:15:00 1998    C:\M\KOE98\ 100 100 0
  1 *SAVE T1   / Nimi:
  2 *LOAD T2   / Seuraava tehtävä
  3 *LOAD TENTTI / Tehtäväluettelo
  4 *
  5 *Tehtävä 1:
  6 *Uskotaan, että aineistot tiedostoissa OTOS1 (78 havaintoa) ja
  7 *OTOS2 (57 havaintoa) ovat otoksia 5-ulotteisesta normaalijakaumasta.
  8 *Tutki, voivatko ne olla kotoisin samasta multinormaalijakaumasta.
  9 *

Alkuun