Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1997

  1 1 SURVO 84C EDITOR Thu May 22 13:15:00 1997    C:\M\KOE97\ 100 100 0
  1 *SAVE TENTTI / Kevät 1997
  2 *
  3 *  Tilastolliset monimuuttujamenetelmät 22.5.1997 klo 13.15 - 16.15
  4 *                            vaikeus työmäärä
  5 *LOAD T1 / Keskiarvotesti                  1   1
  6 *LOAD T2 / 2p x 2p -korrelaatiomatriisi           3   1
  7 *LOAD T3 / Virhe pääkomponenttimatriisissa         2   1
  8 *LOAD T4 / Erotteluanalyysi                 2   2
  9 *LOAD T5 / Faktorianalyysi                 2   3
 10 *
 11 *
 12 *Tässä tentissä on viisi tehtävää. Yritä ratkaista niistä ainakin kolme.
 13 *Täyteen "pistemäärään" päätymiseksi ei siis tarvitse tehdä kaikkea.
 14 *Työn laatu merkitsee enemmän kuin määrä.
 15 *
 16 *Jokainen tehtävä esitellään omassa toimituskentässä T1-T5.
 17 *Kirjoita kaikki toimenpiteesi ja tulokset ko. kenttään. Jos tarvitset
 18 *lisätilaa esim. tehtävässä T4, voit tallettaa jatkotulokset esim.
 19 *kenttiin T4A,T4B jne. Muista tallettaa kentät vastaustesi yhteydessä.
 20 *
 21 *On tärkeätä, että kirjoitat komentojen ja tulosten väliin (ja sekaan)
 22 *omia kommenttejasi tilanteen mukaan.
 23 *

Alkuun