Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1997

  1 1 SURVO 84C EDITOR Thu May 22 13:15:00 1997    C:\M\KOE97\ 100 100 0
  1 *SAVE T3   / Nimi:
  2 *LOAD T4
  3 *
  4 *Tehtävä 3:
  5 *Alla olevassa 10 muuttujan korrelaatiomatriisista lasketussa pääkompo-
  6 *nenttimatriisissa on yhteen alkioon pujahtanut virhe. Paikanna tuo
  7 *virheellinen alkio ja korjaa se.
  8 *
  9 *MAT LOAD F3
 10 *MATRIX F3
 11 *F
 12 *///    PCOMP1  PCOMP2  PCOMP3
 13 *X1    -0.64342 0.71825 -0.12137
 14 *X2    0.31886 0.45248 -0.76949
 15 *X3    0.91134 0.42932 0.31337
 16 *X4    0.75756 0.11036 0.41348
 17 *X5    0.23058 -0.58402 -0.76315
 18 *X6    -0.43049 0.78737 0.25656
 19 *X7    -0.29231 -0.53759 -0.12338
 20 *X8    0.86917 0.13795 0.15239
 21 *X9    0.77563 0.28006 -0.40215
 22 *X10    0.00513 0.90014 -0.33835
 23 *

Alkuun