Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1997

  1 1 SURVO 84C EDITOR Thu May 22 13:15:00 1997    C:\M\KOE97\ 100 100 0
  1 *SAVE T1   / Nimi:
  2 *LOAD T2
  3 *
  4 *Tehtävä 1:
  5 *Tiedostossa DATA5 on 140 havainnon otos 5-ulotteisesta
  6 *normaalijakaumasta (muuttujat X1,X2,X3,X4,X5).
  7 *a) Testaa hypoteesi: Kaikki odotusarvot ovat nollia.
  8 *  Vastahypoteesina: Ainakin yksi nollasta eroava odotusarvo.
  9 *b) Vertaa tulosta yksittäisillä muuttujilla (5 eri tapausta)
 10 *  tehtyihin testituloksiin.
 11 *

Alkuun