Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1997

  1 1 SURVO 84C EDITOR Thu May 22 13:15:00 1997    C:\M\KOE97\ 100 100 0
  1 *SAVE T5   / Nimi:
  2 *LOAD T1
  3 *
  4 *Tehtävä 4:
  5 *Tarkastellaan aineistoa NUORET.
  6 *Tutki ja vertaile faktori- ja transformaatioanalyysin avulla erityisesti
  7 *Kokoomuksen ja vihreiden kannattajien "maailmankuvaa".
  8 *

Alkuun