Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1997

  1 1 SURVO 84C EDITOR Thu May 22 13:15:00 1997    C:\M\KOE97\ 100 100 0
  1 *SAVE T4   / Nimi:
  2 *LOAD T5
  3 *
  4 *Tehtävä 4:
  5 *Tarkastellaan Tuomo Martikaisen vuonna 1995 kerättyä Helsingin alueen
  6 *nuoria (18-30v) koskevaa 600 havainnon aineistoa.
  7 *Siitä on tässä käytettävissä 39 muuttujan osa-aineisto.
  8 *Asennemuuttujat on koodattu siten, että 1=eri mieltä, 5=samaa mieltä.
  9 *Viimeisenä on muuttuja VOTENOW, joka kertoo, mitä puoluetta vastaaja
 10 *olisi kyselyhetkellä äänestänyt vaaleissa.
 11 *Eri puolueita vastaavat muuttujan VOTENOW arvot seuraavasti:
 12 *  1=KESK 2=SDP 3=KOK 4=VAS 5=RKP 6=VIH 10=NUOR 13=EOS(ei_osaa_sanoa)
 13 *
 14 *STAT NUORET,CUR+1 / VARS=VOTENOW
 15 *Basic statistics: NUORET N=600
 16 *Variable: VOTENOW  1=KESK 2=SDP 3=KOK 4=VAS 5=RKP 6=VIH 10=NUOR 13=EOS
 17 *min=1    in obs.#5
 18 *max=14    in obs.#14
 19 *mean=7.933333 stddev=4.645233 skewness=-0.037553 kurtosis=-1.721437
 20 *lower_Q=3    median=6    upper_Q=13
 21 *VOTENOW   f   %   *=4 obs.
 22 *    1  19  3.2 ****
 23 *    2  65 10.8 ****************
 24 *    3 103 17.2 *************************
 25 *    4  14  2.3 ***
 26 *    5  32  5.3 ********
 27 *    6  77 12.8 *******************
 28 *    7  1  0.2 :
 29 *    8  1  0.2 :
 30 *    9  1  0.2 :
 31 *   10  32  5.3 ********
 32 *   11  18  3.0 ****
 33 *   12  17  2.8 ****
 34 *   13 202 33.7 **************************************************
 35 *   14  18  3.0 ****
 36 *
 37 *Kuten frekvenssijakauma yllä osoittaa, suurin osuus on niillä, joilla ei
 38 *ole mitään kantaa (33%), sitten Kokoomuksella (17%), vihreillä (13%) ja
 39 *demareilla (11%).
 40 *
 41 *Tutki erotteluanalyysin avulla, miten nämä neljä ryhmää (EOS, KOK, VIH
 42 *ja SDP) eroavat toisistaan 38 ensimmäisen muuttujan suhteen.
 43 *................ ................ ................ ................
 44 *Aineiston rakenteen ja muuttujien selitykset saat esille vaikka
 45 *komennolla
 46 *FILE STATUS NUORET
 47 *

Alkuun