Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1997

  1 1 SURVO 84C EDITOR Thu May 22 13:15:00 1997    C:\M\KOE97\ 100 100 0
  1 *SAVE T2   / Nimi:
  2 *LOAD T3
  3 *
  4 *Tehtävä 2:
  5 *Tutkitaan seuraavanlaista 2*p muuttujan (tässä p=4) korrelaatiomatriisia
  6 *   1 x x x y y y y
  7 *   x 1 x x y y y y
  8 *   x x 1 x y y y y
  9 *   x x x 1 y y y y
 10 *   y y y y 1 x x x
 11 *   y y y y x 1 x x
 12 *   y y y y x x 1 x
 13 *   y y y y x x x 1
 14 *
 15 *Pyri selvittämään (kokeellisesti), mitä arvoja x ja y voivat saada
 16 *eri dimensioilla p.
 17 *Riittää tutkia tapausta x=0 ja tarkastella mahdollisia y:n arvoja.
 18 *Jos pystyt sanomaan jotain olennaista myös yleisestä tilanteesta,
 19 *saat lisäpisteitä.
 20 *Esimerkkimatriiseja R parametrein p,x,y voit luoda sukrokomennolla
 21 */MAT_XY R,p,x,y
 22 *

Alkuun