Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1996

  1 1 SURVO 84C EDITOR Mon May 13 13:15:00 1996    C:\M\KOE96\ 100 100 0
  1 *SAVE TENTTI / Kevät 1996
  2 *
  3 *  Tilastolliset monimuuttujamenetelmät 13.5.1996 klo 13.15 - 16.15
  4 *                            vaikeus työmäärä
  5 *LOAD T1 / 4-ulotteinen jakauma              1    1
  6 *LOAD T2 / p x p -korrelaatiomatriisi           3    2
  7 *LOAD T3 / Väärinpäin koodattu asenne           2    2
  8 *LOAD T4 / EU:n tulevaisuus                1    2
  9 *LOAD T5 / Värikartta                   2    3
 10 *
 11 *
 12 *Tässä tentissä on viisi tehtävää. Yritä ratkaista niistä ainakin kolme.
 13 *Täyteen "pistemäärään" päätymiseksi ei siis tarvitse tehdä kaikkea.
 14 *Työn laatu merkitsee enemmän kuin määrä.
 15 *
 16 *Jokainen tehtävä esitellään omassa toimituskentässä T1-T5.
 17 *Kirjoita kaikki toimenpiteesi ja tulokset ko. kenttään. Jos tarvitset
 18 *lisätilaa esim. tehtävässä T4, voit tallettaa jatkotulokset esim.
 19 *kenttiin T4A,T4B jne. Muista tallettaa kentät vastaustesi yhteydessä.
 20 *
 21 *On tärkeätä, että kirjoitat komentojen ja tulosten väliin (ja sekaan)
 22 *omia kommenttejasi tilanteen mukaan.
 23 *

Alkuun