Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1996

  1 1 SURVO 84C EDITOR Mon May 13 13:15:00 1996    C:\M\KOE96\ 100 100 0
  1 *SAVE T3   / Nimi:
  2 *LOAD T4
  3 *
  4 *Tehtävä 3:
  5 *Havaintotiedostot ASENNE1 ja ASENNE2 sisältävät "asennetutkimuksen"
  6 *tulokset 2 ryhmässä. Kummassakin tiedostossa on 25 muuttujaa X1-X25
  7 *ja 250 havaintoa. Kunkin muuttujan mahdolliset arvot ovat 1,2,3,4,5.
  8 *Yhdessä aineiston ASENNE2 muuttujassa asteikko on "vahingossa"
  9 *kääntynyt nurinpäin niin että 1 - 5, 2 - 4, 4 - 3 ja 5 - 1.
 10 *Mikä on tämä muuttuja?
 11 *

Alkuun