Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1996

  1 1 SURVO 84C EDITOR Mon May 13 13:15:00 1996    C:\M\KOE96\ 100 100 0
  1 *SAVE T4   / Nimi:
  2 *LOAD T5
  3 *
  4 *Tehtävä 4:
  5 *Helsingin Sanomat on äskettäin (kevät 1996) koonnut kyselykaavakkeella
  6 *kaikkien EU-maiden ja EU-komission käsityksiä EU:n tulevaisuuden
  7 *tavoitteista.
  8 *Maiden Brysselin edustustot ottivat kantaa 15 kysymykseen. Vastaukset
  9 *on koodattu tiedostoon EUMAAT 5-luokkaisina:
 10 *
 11 *  5 = Voimakas kannatus
 12 *  4 = Kannattaa
 13 *  3 = Kiinnostunut
 14 *  2 = Ei hyväksy
 15 *  1 = Vastustaa
 16 *
 17 *Kysymykset olivat:
 18 *FILE STATUS EUMAAT
 19 *EU-maitten kannat keväällä 1996
 20 *5=Kannattaa - 1=Vastustaa
 21 *FIELDS: (active)
 22 *  1 SA_ 12 Maa
 23 *  2 NA_  1 TiivisEU Pyrittävä yhä tiiviimpään integraatioon (#)
 24 *  3 NA_  1 ItäEU  Laajennuttava itä- ja keski-Eurooppan (#)
 25 *  4 NA_  1 Äänet  Äänimääriä muutettava ministerineuvostossa (#)
 26 *  5 NA_  1 Puhjoht Puheenjohtajuus-järjestelmää syytä muuttaa (#)
 27 *  6 NA_  1 Komissio Komission kokoa ratkaisevasti rajoitettava (#)
 28 *  7 NA_  1 Parlvalt Parlamentille lisää valtaa (#)
 29 *  8 NA_  1 Yhtpäät Yhteispäätösmenettelyä lisättävä (#)
 30 *  9 NA_  1 Määräenm Määräenemmistöpäätösten osuutta lisättävä (#)
 31 * 10 NA_  1 Työttöm Työttömyyden torjunta perussopimukseen (#)
 32 * 11 NA_  1 Päätulko Määräen.päätöksiä lisättävä ulkopolitiikassa (#)
 33 * 12 NA_  1 Ulkomin Ulkomisteriä tarvitaan (#)
 34 * 13 NA_  1 EU\WEU  EU ja WEU yhdistettävä (#)
 35 * 14 NA_  1 Siirtol Siirtolaisuusasiat unionin toimivaltaan (#)
 36 * 15 NA_  1 Poliisi Poliisiasiat unionin toimivaltaan (#)
 37 * 16 NA_  1 Schengen Schengenin sopimusta laajennettava (#)
 38 *END
 39 *SURVO 84C data file EUMAAT: record=53 bytes, M1=24 L=64 M=16 N=14
 40 *
 41 *Maitten kannat näihin kysymyksiin olivat:
 42 *Aktivoi seuraava FILE SHOW ja aktivoinnin jälkeen paina
 43 *näppäimiä F2 ja F6, jolloin selatessasi tietoja näet alarivillä
 44 *kunkin muuttujan täydellisen kuvauksen:
 45 *FILE SHOW EUMAAT
 46 *
 47 *Mitä pitäisi saada selville?
 48 *Tehtävänäsi on nyt selvittää miten maat liittyvät toisiinsa (tai
 49 *eroavat toisistaan) näissä kysymyksissä
 50 *- ja toisaalta -
 51 *miten voimakkaasti eri kysymykset liittyvät toisiinsa.
 52 *Yritä keksiä hyviä tapoja kuvata näitä asioita.
 53 *

Alkuun