Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1996

  1 1 SURVO 84C EDITOR Mon May 13 13:15:00 1996    C:\M\KOE96\ 100 100 0
  1 *SAVE T2   / Nimi:
  2 *LOAD T3
  3 *
  4 *Tehtävä 2:
  5 *Tutkitaan p x p korrelaatiomatriisia, jolla on rakenne
  6 *
  7 *    1 r r r r ... r
  8 *    r 1 s s s ... s
  9 *    r s 1 s s ... s
 10 *    r s s 1 s ... s
 11 *    r s s s 1 ... s
 12 *    . . . . . ... .
 13 *    r s s s s   1
 14 *
 15 *Mitä arvoja r ja s voivat saada?
 16 *Voit aluksi tutkia tapausta s=0 ja sitten yleistä.
 17 *Tehtävän täydellinen selvittäminen edellyttänee työskentelyä
 18 *kynällä ja paperilla.
 19 *
 20 *Numeeristen kokeiden tekoa helpottanee seuraava sukro
 21 */TEE_R p,r,s
 22 *joka annetuilla parametreilla p,r,s muodostaa ko. matriisin
 23 *matriisitiedostoon R.MAT .   (Kts. esimerkkiä seuraavalla sivulla)
 24 *
 25 */TEE_R 7,0.5,0.7
 26 *MAT LOAD R,##.##,CUR+1
 27 *MATRIX R
 28 *///     X1  X2  X3  X4  X5  X6  X7
 29 *X1    1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
 30 *X2    0.50 1.00 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
 31 *X3    0.50 0.70 1.00 0.70 0.70 0.70 0.70
 32 *X4    0.50 0.70 0.70 1.00 0.70 0.70 0.70
 33 *X5    0.50 0.70 0.70 0.70 1.00 0.70 0.70
 34 *X6    0.50 0.70 0.70 0.70 0.70 1.00 0.70
 35 *X7    0.50 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 1.00
 36 *

Alkuun