Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 1996

  1 1 SURVO 84C EDITOR Mon May 13 13:15:00 1996    C:\M\KOE96\ 100 100 0
  1 *SAVE T5   / Nimi:
  2 *LOAD T1
  3 *
  4 *Tehtävä 5:
  5 *Paperilla on esitetty "matriisina" 10 värin kaikki parit.
  6 *Tehtävänä on
  7 *a) merkitä kuhunkin kohtaan värien erilaisuutta kuvaava
  8 *  mittaluku skaalattuna siten, että suurimman arvon tulee olla 100.
  9 *  Suositus: Katso siis ensiksi, mitkä värit eroavat miestäsi eniten
 10 *  ja anna tälle parille mittaluku 100. Täytä sen jälkeen esim.
 11 *  alakolmiomatriisi (huolellisesti). Peitä sitten täytetty osa ja
 12 *  täytä yläkolmiomatriisi, jolloin saat toiset arviot.
 13 *  Matriisi ei tällöin ole välttämättä symmetrinen, mutta kirjoittamalla
 14 *  arviosi alla olevaan "matriisitilaan" saat valmiiksi kirjoitetuilla
 15 *  matriisikäskyillä taulukkosi symmetriseksi (eli eroavien arvioiden
 16 *  paikalle tulee niiden keskiarvo).
 17 *
 18 *b) tehdä 2-ulotteinen skaalaus a-kohdassa muodostetulle etäisyysmat-
 19 *  riisille ja tarkastella tulosta "kriittisesti".
 20 *
 21 *Huom. Heti kun olet tehnyt a-kohdan, värikartta on palautettava
 22 *   kokeen valvojalle etkä saa mennä muuttamaan arvioitasi
 23 *   jälkikäteen.
 24 *
 25 *"Matriisitila":
 26 T        T  T  T  T  T  T  T  T  T  T
 27 *MATRIX VDIST
 28 *///     Vsi Ani Kel Tsi Vvi Pun Tvi Rus Ovi Har
 29 *Vsininen    0
 30 *Aniliini      0
 31 *Keltainen       0
 32 *Tsininen          0
 33 *Vvihreä            0
 34 *Punainen              0
 35 *Tvihreä                0
 36 *Ruskea                   0
 37 *Ovihreä                    0
 38 *Harmaa                       0
 39 *
 40 *
 41 *Matriisin VDIST talletus ja muokkaus:
 42 *MAT SAVE VDIST
 43 *MAT V=VDIST'    / *V~VDIST' S10*10
 44 *MAT CLABELS FROM V TO VDIST
 45 *MAT VDIST=VDIST+V / *VDIST~VDIST+VDIST' S10*10
 46 *MAT VDIST!=0.5*VDIST     / *VDIST~0.5*(VDIST+VDIST') S10*10
 47 *MAT LOAD VDIST,###.#,CUR+2
 48 *

Alkuun