Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 2000

  1 1 SURVO 98 Thu May 11 13:15:00 2000      C:\M\KOE00\   23  72 0
  1 *SAVE TENTTI / Kevät 2000
  2 *
  3 *  Tilastolliset monimuuttujamenetelmät 11.5.2000 klo 13.15 - 16.15
  4 *                            vaikeus työmäärä
  5 *LOAD T1 / Yhteiskorrelaatiokertoimet          2    1
  6 *LOAD T2 / Keskiarvojen vertailu             1    1
  7 *LOAD T3 / Virheellinen etäisyys             3    2
  8 *LOAD T4 / Ryhmittelyanalyysi              1    1
  9 *LOAD T5 / Faktorianalyysi                2    3
 10 *
 11 *Tässä tentissä on viisi tehtävää. Yritä ratkaista niistä ainakin neljä.
 12 *Täyteen "pistemäärään" päätymiseksi ei siis tarvitse tehdä kaikkea.
 13 *Työn laatu merkitsee enemmän kuin määrä.
 14 *
 15 *Jokainen tehtävä esitellään omassa toimituskentässä T1-T5.
 16 *Kirjoita kaikki toimenpiteesi ja tulokset ko. kenttään.
 17 *
 18 *
 19 *Muista tallettaa kentät vastaustesi yhteydessä.
 20 *
 21 *On tärkeätä, että kirjoitat komentojen ja tulosten väliin (ja sekaan)
 22 *omia kommenttejasi tilanteen mukaan.
 23 *

Alkuun