Monimuuttujamenetelmät - Survo-tentti vuonna 2000

  1 1 SURVO 98 Thu May 11 13:15:00 2000      C:\M\KOE00\  1000 100 0
  1 *SAVE T4   / Nimi:
  2 *LOAD T5   / Seuraava tehtävä
  3 *LOAD TENTTI / Tehtäväluettelo
  4 *
  5 *Tehtävä 4:
  6 *Tee ryhmittelyanalyysi kolmen muuttujan ja 300 havainnon aineistosta
  7 *DATA300.
  8 *
  9 *FILE SHOW DATA300
 10 *

Alkuun